Skip to main content
logo for klog kost
Børn, der fik fiskeolie, havde markant færre antisociale træk, et halvt år efter forsøgets afslutning.

Fisk kan forhindre kriminel adfærd

Spiser børn fisk er der en mindre risiko for at de bliver antisociale eller ligefrem kriminelle.

{snippet start}

Det antyder en ny undersøgelse, hvor forskere fra University of Pennsylvania har testet hvordan omega-3 tilskud påvirker børn mellem 8 og 16 år, der enten fik et glas juice beriget med omega-3 eller bare juice.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i et forsøg på Mauritius, hvor børn som tre-årige blev bedt om at deltage i et program, hvor de skulle spise to en halv portion mere fisk og samtidig fik ekstra kognitiv stimulering, motion og generelt sundere ernæring.

Som 11 årige viste deltagerne sig i EEG-målinger at have en markant forbedring i hjernens funktion, sammenlignet med andre børn. Da de var 23 år var de 34 procent mindre kriminelle.

"Vi konstaterede, at børn, der havde en dårligere ernæringstilstand som 3-årige, var mere asociale og aggressive som 8-, 11- og 17-årige," siger Adrian Raine, der er professor i kriminologi, pskiatri og psykologi og kalder sig neurokriminolog. Han var en del af forskergruppen bag undersøgelsen af børnene på Mauritius.

"Omega-3 regulerer neurotransmittere, forbedrer neuronernes effektivitet og øger deres dendristiske forgrening (neuronerns fangarme, red.), men vores krop kan ikke selv producere det," siger Raine.

{module also omega3}

Hjerneskanninger har tidligere vist, at omega-3 tilskud øger funktionen af ​​den dorsolaterale præfrontale cortex, som, ifølge Raine, har vist sig at være mere beskadiget eller dysfunktionel hos kriminelle.

Juice med omega-3

Raines nye studie ser på hvordan et glas juice med et gram omega-3 en gang om dagen i seks måneder påvirker 100 børns hjerne i forhold til 100 børn i en kontrolgruppe. Børn og forældre i begge grupper tog en række personligstest og udfyldte spørgeskemaer i starten af undersøgelsen.

Efter seks og 12 måneder tog forskerne en blodprøve og bad både forældre og børn om at besvare spørgsmål.

Forældrene blev bedt om at vurdere deres børns aggressivitet og antisociale adfærd, som slagsmål, men også deres depression, angst og indadvendthed. Børn blev også bedt om at vurdere disse træk hos sig selv.

Mens børnenes egne oplevelser af dem selv ikke ændrede sig i nogle af grupperne, faldt den gennemsnitlige antisociale og aggressiv adfærd, ifølge forældrene i begge grupper, efter seks måneder. Men i kontrolgruppen steg de antisociale og aggressive træk til start-niveauet efter et år, mens omega-3 gruppens niveau blev på det lavere niveau.

"Det er en placebo-effekt, når forældrene i kontrolgruppen oplever, at deres børn bliver mindre antisociale eller agressive i de første 6 måneder," mener Raine.

"Men det er interessant, at kontrolgruppen efter 12 måneder vendte tilbage til udgangspunktet, mens omega-3-gruppen fortsatte med at have en lavere antisocial og aggressiv adfærd. I sidste ende, så vi en 42 procents reduktion i antisocial og aggressiv adfærd og en 62 procents reduktion i risikoen for depression, angst og indadvendthed."

{module also child}

Overraskende viste forældrenes besvarelser af spørgeskemaerne også en forbedring af deres egen antisociale og aggressive adfærd. Dette kan forklares ved, at forældrene selv drak nogle af deres børns tilskud, eller simpelthen på grund af en positiv reaktion på deres børns egne adfærdsmæssige forbedringer.

Forskerne mener, at deres resultater sammen med Mauritius-resultaterne giver god grund til yderligere at undersøge om omega-3 kan være en mulig tidlig behandling af antisocial adfærd.

"Som en beskyttende faktor for at reducere adfærdsmæssige problemer hos børn er ernæring en lovende mulighed. Det er relativt billigt og kan være let at administrere," påpeger forskerne.

omega-3, fisk, børn