Skip to main content
logo for klog kost
Den nye undersøgelse tyder på at rosenrod-ekstrakt kan behandle mild og moderat depression.

Rosenrod hjælper mod mild depression

En urt brugt i traditionel europæisk folkemedicin i over 3.000 år kan være et middel til behandling af depression.

{snippet start}

Det tyder en ny undersøgelsen offentliggjort i Phytomedicine fra Perelman School of Medicine ved University of Pennsylvania.

Rosenrod har været anvendt i traditionel folkemedicin som middel til større udholdenhed, længere levetid og resistens over for bl.a. træthed, højdesyge og depression.

Tidligere undersøgelser har antydet, at rosenrod kan øge humøret ved at stimulere receptorer i neurotransmittere som dopamin og serotonin i hjernen, der har betydning for humøret. Anden forskning tyder også på at urten påvirker beta-endorfin niveauet i kroppen.

I det første nogensinde dobbeltblindede, placebo-kontrollerede lodtrækningsforsøg med rosenrod-ekstrakt har forskerne sammenlignet dets virkninger på mild til moderat depression med sertralin, der er et almindeligt antidepressivt middel.

Depression er forbundet med en høj risiko for selvmord og flere sygdomme.

Omkring 70 procent af patienter med depression påvirkes ikke effektiv med konventionelle antidepressionsmidler, der ofte kan have betydelige bivirkninger, som forhindrer et effektivt behandlingsforløb.

"Desuden vækker bivirkninger yderligere bekymringer i kombination med ​​de begrænsede fordele og omkostninger ved konventionel antidepressiv behandling," skriver undersøgelsens forfattere. 

"Det er således ikke overraskende, at depressive symptomer er blandt de mest almindelige årsager til at vælge alternativ behandling."

Formålet med den nye undersøgelse var at vurdere sikkerheden og effektiviteten af rosenrod til behandling af mild til moderat depression, for at finde ud af, om urten kan anvendes som grundlag for en alternativ behandling.

I alt deltog 57 voksne i undersøgelsen, hvor hver deltager havde haft to eller flere større depressive episoder, nedtrykthed eller tab af interesse i aktiviteter i mindst 2 uger, og depressive symptomer som markant vægtændring, træthed og tilbagevendende tanker om død.

I 12 uger fik hver deltager enten rosenrod.ekstrakt, sertralin eller placebo, mens forskerne målte ændringer i deltagernes depression.

Forskerne konstaterede, at selv om deltagerne, der fik sertralin, var mere tilbøjelige til at rapportere forbedringer af deres symptomer i uge 12 end deltagere, der fik rosenrod-ekstrakt, så var forskellene ikke statistisk signifikante.

Sammenlignet med deltagere, som fik placebo, havde rosenrod-patienterne en forbedring af deres tilstand på 1,4 gange, mens patienter, der tog sertralin havde en forbedring på 1,9 gange.

Men langt flere af de patienter, der fik sertralin (63%) rapporterede bivirkninger end dem, der fik rosenrod (30%). Dette tyder på, at rosenrod kan være et bedre middel end sertralin til behandling af mild til moderat depression, når man opvejer fordelene mod ulemperne

"Disse resultater er lidt foreløbige, men tyder på, at urtebehandling kan have potentiale til at hjælpe patienter, som ikke kan tåle traditionelle antidepressiva på grund af bivirkninger, mod deres depression," siger chefforskeren Dr. Jun J. Mao, der er lektor på Perelman School of Medicine.

Undersøgelsen er dog foreløbig og fungerer hovedsageligt som en stikprøve før et større forsøg. 

"Denne undersøgelse blev designet til at generere foreløbige effekt- og sikkerhedsdata for at bestemme hvordan en grundigere undersøgelse skal gennemføres," hævder forskerne.

depression, rosenrod