Søg på Klog KostMænd og kvinders tarmflora reagerer forskelligt på maden

Det kommer tilsyneladende helt bag på forskerne at mænd og kvinder er forskellige og at bl.a. deres tarmflora i en ny undersøgelse reagerer forskelligt på den samme mad.

 

Tarmfloraen er i de sidste år blevet genstand for større og større interesse fordi adskillige undersøgelser har vist, at hormoner i mavetarm-systemet ikke bare påvirker vore fysiske helbred, men også vores hjerner.

Appetit, sult, humør, stress og søvn er blandt andet faktorer, der kan påvirkes af mavetarm-signaler.

Ifølge en ny undersøgelse fra University of Texas i Austin og seks andre institutioner offentliggjort i denne uge i tidsskriftet Nature Communications viser det sig at tarmfloraaen hos de to køn reagerer forskelligt på de samme diæter.

Disse resultater tyder på, at behandlinger designet til at forbedre menneskers sundhed og behandle sygdomme gennem ernæring fremover skal skræddersyes til hvert køn.

Forskerne studerede tarmmikrober i to arter af fisk og hos mus samt gennemførte også en grundig analyse af data, som andre forskere har indsamlet om mennesker. Forskerne konstaterede, at kosten påvirkede mikrobiota hos hanner og hunner forskelligt hos fisk og mennesker. I nogle tilfælde vil forskellige arter af mikroorganismer dominere, mens mangfoldigheden af bakterier i andre tilfælde vil være højere hos det ene køn end hos det andet.

Disse resultater tyder på, at eventuelle behandlinger designet til at forbedre menneskers sundhed gennem kosten bør tage hensyn til, om patienten er mand eller kvinde.

Genetik og kost kan påvirke de mange forskellige mikrober både i virkningsmekanisme og antal i den menneskelige tarm, hvilket igen kan have en afgørende indflydelse på menneskers sundhed. Fedme, diabetes og inflammatorisk tarmsygdom er alle blevet forbundet med for lille mangfoldighed af bakterier i den menneskelige tarm.

Et koncept til behandling af sådanne sygdomme er at manipulere mikroberne gennem kosten. Ideen vinder frem i popularitet, fordi kostændringer ville være en relativt billig og enkel behandling.

"For at kunne vejlede folk har vi brug for at vide, hvilke mikrober der skal påvirkes," siger Daniel Bolnick, professor på University of Texas i Austin College of Natural Sciences og undersøgelsens hovedforfatter.

Ny tilgang til kostundersøgelser

"Kost og køn interagerer i en påvirkning af mikroberne, men vi ved endnu ikke, hvordan den perfekte tarmflora ser ud for den enkelte. Nu har vi fået åbnet øjnene for, at vi er nødt til at se på et aspekt, som vi ikke tidligere har inddraget, når vi har arbejdet med behandlinger af tarmproblemer.

Vi har alle opfattet kost som om det virker på samme måde for mænd og kvinder. Nu vil vi lave undersøgelser om behandlingsmuligheder på en anden måde."

Selv om Bolnicks resultater konstaterer, at der er en væsentlig forskel i tarmfloraen hos mænd og kvinder, så er det ikke let at oversætte resultaterne til specifikke madtips, som at spise flere grøntsager eller mindre kød.

Hvorfor mænd og kvinder reagerer forskelligt på ændringer i kosten er uklar, men der er et par muligheder. Udover at de hormoner, som er mere eller mindre fremtrædende hos hvert køn, kan favorisere en bakteriestamme fremfor en anden, så adskiller kønnene sig ofte også i, hvordan vores immunforsvar fungerer, hvilket kan afgøre om nogle mikrober får lov at leve og dø.

En bemærkelsesværdig undtagelse i Bolnick resultater var museforsøget, der afslørede, at mus måske er meget dårlige at bruge i forsøg, som skal vise noget om både mænd og kvinder.

I modsætning til fiskene og menneskene reagerede tarmfloraen hos musene sig nemlig ens uanset køn. Og da de fleste kostundersøgelser er udført på mus, kan dette resultat have en enorm effekt på sådan forskning, og det rejser spørgsmålet om, hvor godt undersøgelser af tarmfloraen hos laboratoriemus kan generaliseres til andre arter, især mennesker.

"Det betyder, at det meste af den forskning, der bliver lavet med mus, skal tages med meget store forbehold," siger Bolnick.