Søg på Klog Kost

Har du KOL: Hold dig fra spegepølse og saltkød

Spegepølse og andet saltet kød øger både risikoen for at udvikle KOL og risikoen for genindlæggelser.
 

Det kan godt være at det er nemt at smide et stykke spegepølse på et stykke rugbrød, men det øger også KOL-patienters risiko for at ryge på hospitalet.

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom og kaldes populært rygerlunger fordi hovedparten af patienter er tidligere storrygere. men man kan sagtens få KOL uden nogensinde at have røget.

Sygdommen er forbundet med alvorligt vejrtrækningsbesvær, der medfører problemer med at dyrke motion og følgeligt overvægt, risiko for diabetes og hjertekar-problemer samt højere risiko for invaliditet og tidligdød.

Mennesker med KOL er ofte indlagt på grund af en forværring af deres symptomer. Dette kan udløses af en række ting, såsom infektioner i lungerne, luftforurening eller tobaksrøg.

Tidligere forskning har vist at meget saltet kød som spegepølse og bacon øger risikoen for at udvikle KOL, og nu viser en undersøgelse også at KOL-patienters risikerer at blive genindlagt, hvis de regelmæssigt spiser meget saltet kødpålæg.

Spanske forskere fra Center for Forskning i Miljøepidemiologi i Barcelona fulgte 274 patienter fra deres første hospitalsindlæggelse pga. KOL.

Deltagerne gav oplysninger om deres forbrug af saltede kødvarer og forskerne registrerede samtidig deres risiko for genindlæggelser over en to-årig periode.

Nitrit formentlig den skyldige

Resultaterne viste, at folk, der spiser store mængder af saltet kød (svarende til mere end én skive skinke per dag) havde en større risiko for at deres tilstand blev forværret så meget at det krævede genindlæggelse. Resultatet var korrigeret for patienternes alder, lungefunktion og kalorieindtag.

Forskerne mener, de negative virkninger af saltet kød skyldes nitritter, der bruges som konserveringsmidler og antibakterielle midler i kødet. Nitritter producerer reaktive nitrogenforbindelser, der skader væv i lungerne. Nitrit har E-numrene E249 og E250 og findes  herhjemme også i mange andre fødevarer, bl.a. også kødpølse, rullepølse, saltkød, skinke, hamburgryg, røget filet og andet pålæg.

Nitrit forebygger botulisme (pølseforgiftning) og giver kødet en lyserød farve, som skjuler den grå tone, der opstår, når det iltes.

Danmark har særlige regler for begrænsning af nitrit i fødevarer, regler som betyder at fødevarer på det danske marked kun må have det nitritindhold, der er absolut nødvendigt af hensyn til konserveringen og dermed fødevaresikkerheden. Begrænsningen begrundes med at nitrit omdannes til sundhedsskadelige nitrosaminer, der er vurderet at udgøre en væsentlig sundhedsrisiko.

Men det betyder muligvis at danske KOL-patienter ikke har lige så høj en risiko for genindlæggelse - eller i det hele taget at udvikle KOL. På den anden side spiser danskerne meget kødpålæg, som ikke har den store interesse i Spanien eller måske ligefrem er friske varer uden tilsat nitrit.

Den spanske undersøgelse havde nogle mangler, blandt andet manglende information om kostændringer efter de første målinger blev taget, men forfatterne mener, at det er usandsynligt, at en hospitalsindlæggelse ville reducere forbruget af saltet kød.

"Vores resultater giver det første bevis på, at et overdrevet indtag af saltet kød kan forværre udviklingen af KOL.

Vi mener, at overholdelse af de nuværende kostråd, som anbefaler en moderat eller lejlighedsvis indtagelse af saltet kød, er tilstrækkeligt til at undgå denne øgede risiko.

Udover det er rygestop eller regelmæssig motion vigtigere for at mindske risikoen for forværring af KOL-tilstanden," siger Dr. Judith Garcia-AYMERICH, der er hovedforfatter til en artikel om undersøgelsen i European Respiratory Journal.