Søg på Klog Kost

Det er stadig spinatsæson oktober ud. Pluk en bunke og lav en gang stuvet spinat eller en lækker spinatsalat.

Spinat styrker hukommelsen

 

Spinat giver Skipper Skræk kæmpemuskler, men kan også styrke hukommelsen hos ældre mennesker.

Indholdet af K-vitamin i blodet viser sig nemlig i et nyt forsøg at styrke den episodiske hukommelse, der sikrer nærvær og at man husker nylige samtaler og beskeder eller hvor f.eks. ens nøgler ligger.

Der findes to naturlige varianter af K-vitamin og det er fyllokinon (K1-vitamin), som findes i mørke grøntsager som spinat, avocado, broccoli og kål, der i test af raske mænd og kvinder over 70 år viser sig at styrke hukommelsen.

K-vitamin blev opdaget af amerikaneren Edward Adelbert Doisy og danskeren Henrik Dam, der fik Nobelprisen for opdagelsen i 1943. K står for koagulation, fordi vitaminet er afgørende for blodets evne til at størkne.

"Vores resultater er biologisk sandsynlige og føjer beviser til opfattelsen af at K-vitamin ikke bare har betydning for koagulationen, men også for kognition. At huske hvor ens nøgler er lagt er afhængig af den episodiske hukommelse og er derfor vigtigt i hverdagen," forklarer forskerne fra University of Montreal i Canada.

"Vi fandt især en positiv sammenhæng mellem fyllokinon og den verbale episodiske hukommelse, der antyder at vitaminet har en særlig rolle for konsolidering af hukommelsen."

"Vores undersøgelse understreger behovet for at inddrage K-vitamin som en ernæringsmæssig faktor for den kognitive sundhed hos den stadig ældre befolkning," pointerer forskerne, der havde dr. Guylaine Ferland som chefforsker.

Målinger og test

Resultaterne er baseret på målinger af blodets indhold af K1-vitamin hos 320 deltagere i Québec Longitudinal Study on Nutrition and Succesfull Aging (NuAge), hvor Dr. Ferland og hendes kolleger fandt, at højere fyllokinon-niveauer blev forbundet med en bedre verbal episodisk hukommelse.

Det viste sig bl.a. i en test, hvor deltagerne blev bedt om at huske en række ord og derefter opremse dem - i tilfældig rækkefølge efter 20-minutter.

"De K-vitamin-afhængige proteiner Gas6 og protein S er aktive i centralnervesystemet. Protein S er især kendt for at besidde neurobeskyttende effekter i forbindelse med iltmangel, mens Gas6 nu anerkendes som en vigtig regulator af cellernes overlevelse, cellevækst og nerveprocesser," forklarer forskerne om sammenhængen.

"Desuden deltager K-vitamin i metabolismen af sphingolipider, der er en hovedbestanddel af myelinskeden og neuronale membraner, som også er involveret i vigtige molekylære funktioner som cellesignalering."

Ja, se det skulle Skipper Skræk bare have vidst.