Skip to main content
logo for klog kost

Så meget betyder amning for dit barns intelligens

{module Google Artikel Billedtop}
 
{module 190}

Jo længere du ammer dit barn, jo bedre lærer det at tale som 3-årig og jo mere intelligent er det som 7-årig.

Det viser en stor amerikansk undersøgelse fra Bostons Børnehospital, hvor forskere anført af dr. Mandy B. Belfort har undersøgt i sammenhængen mellem amning og børnenes kognitive udvikling i 3- og 7-års alderen. Forskerne undersøgte også om børnenes udvikling var påvirket af om moderen spiste fisk, mens hun ammede.

Forskerne brugte en anerkendt test kaldet Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) til at undersøge børnenes kognitive udvikling i 3-års alderen og en Kaufman Brief Intelligence Test (KBIT) i 7-års alderen. De testede også deres indlæringsevner med en såkaldt Wide Range Assessment of Memory and Learning-test (WRAML).

De undersøgte desuden børnenes sundhedstilstand.

Længere amning medførte gennemsnitligt en 0.21 point højere PPVT-score pr. ammet måned i 3-års alderen. Og i 7-års alderen medførte længere amning en 0.29-035 point højere KBIT intelligens-score pr. ammet måned.

Undersøgelsen resultater viste dog også, at amningens varighed ikke var forbundet med en højere score i WRAML-testen, der vurderede deres indlærings- og hukommelseevner som 7-årige.

Til gengæld viste moderens indtag af fisk at påvirke en test af de tre-årige børns visuelle motoriske evner.

{module 120}

"Sammenfattende viser vores resultater en årsagssammenhæng mellem amning og sprogfærdigheder som 3-årig og med IQ i skolealderen. Disse resultater understøtter nationale og internationale henstillinger om at amme babyen i et år," konkluderer forfatterne i undersøgelsen, der er offentliggjort i JAMA Pediatrics.

Danskerne ammer mindst i Norden

I en redaktionel kommentar skriver Dr. Dimitri A. Christakis fra Seattle Children Hospital Research Institute at forskellen i IQ-testen for 7-årige svarer til fire point på den traditionelle IQ-måling, hvilket er en tredjedel af det normale udsving i IQ-test.

"Problemet i dag er ikke så meget, at de fleste kvinder ikke begynder at amme, men at de ikke fortsætter. I USA ammer omkring 70 procent af kvinderne, men kun 35 procent fortsætter efter den 6. måned, skriver Christakis. Afroamerikanske kvinders ammefrekvens er dog endnu værre. Her er det kun 50 procent, der begynder at amme og kun 20 procent forsætter efter den 6. måned.

En undersøgelse fra 2011 viste at danske kvinder ammer mindre end andre kvinder i Norden. Kun 48 procent af danske kvinder ammede fuldt ud i de anbefalede seks måneder, mens kun 13 procent fortsatte indtil det fulde år med jævnlig amning. I Norge fortsatte hele 80 procent i et halvt år og hele 45 procent med at amme indtil barnet var et år. I Sverige er tallene hhv. 70 og 18 procent, mens de i Finland er 60 og 38 procent.

»Lige nu er der en generation af kvinder, som gerne vil alle mulige andre ting, end kun at passe sit barn. Der er vi nok lidt hurtigere end andre lande«, sagde Inger Nilsson, der er senior projektkoordinator i Kompetencecentret for amning i forbindelse med undersøgelsen.

Inger Nilsson mener, at der skal gøres en indsats for at få flere danske kvinder til at amme. Det kan ske ved, at hospitalerne bliver bedre til at videreformidle vigtigheden af amning.

»Det er vigtig at amme, bl.a. fordi det mindsker barnets risiko for infektioner, det forebygger livsstilsygdomme senere i livet, og så mindsker det moderens risiko for brystkræft«, forklarer Inger Nilsson.