Søg på Klog KostSå meget reducerer en ekstra kop kaffe din diabetes-risiko

 

Bare tre kopper kaffer om dagen reducerer din risiko for diabetes 2 med mere end en tredjedel.

Det viser en ny stor Harvard-analyse af sammenhængen mellem forbrug af kaffe og diabetes, hvor de har gennemgået 125.000 personers kaffevaner og helbredsudvikling over en lang periode.

Tidligere undersøgelser har tydet på at kaffe har en reducerende virkning på diabetes 2, men Harvard-forskerne ønskede at undersøge om kaffe-forbruget også havde langsigtede virkninger.

Og deres undersøgelse afslører at hvis man i en periode på fire år forøger sit kaffeforbrug med 1,5 kop om dagen, så vil det også reducere risikoen for diabetes i de efterfølgende fire år.

Forfatterne dokumenterede 7.269 tilfælde af diabetes 2 og fandt, at deltagere, der øgede deres kaffeforbrug med mere end en kop pr dag (gennemsnitligt 1,69 kopper pr. dag) over en 4-årig periode havde en 11% lavere risiko for diabetes 2 i de efterfølgende 4-år i forhold til dem, der ikke ændrede forbruget.

Mindre kaffe, større diabetes-risiko

Lige så tydeligt var det hvis deltagere i en 4-års periode reducerede deres kaffe-forbrug med mere end en kop pr dag. Det medførte nemlig en 17% højere risiko for diabetes 2 i de efterfølgende fire år.

Underssøgelsen viste også at personer med det højeste kaffe-forbrug, og som fastholdt forbruget på 3 eller flere kopper om dagen havde 37 % lavere risiko end personer, der drak højest en kop kaffe dagligt.

Det er tilsyneladende koffeinen i kaffe, der er det afgørende for diabetes-risikoen, for koffeinfri kaffe gør ingen forskel.

Mens forbruget af koffeinfri kaffe ved undersøgelsens start var forbundet med en lavere risiko for diabetes 2, så betød det ikke noget for diabetes-risikoen, hvis man begyndte at drikke mere eller mindre.

Men selv om der ganske vist også er koffein i te, så kunne forskerne ikke se nogen gevinst ved at øge forbruget.

"Vi fandt ingen beviser for en sammenhæng mellem 4-årige stigninger i te-forbruget og den efterfølgende risiko for diabetes 2. Det kan skyldes det relativt lave antal deltagere, der har foretaget væsentlige ændringer i deres te-forbrug over en 4-årig periode."