Søg på Klog Kost

Har du svært ved huske eller fastholde opmærksomheden ved for eksempel en bog, så kan det måske hjælpe at spise cholin-rig mad som kylling, æg, lever eller sojabønner.

Cholin styrker opmærksomhed og langtidshukommelse

 

Har du problemer med at fastholde opmærksomheden ved en bog eller med hukommelsen, så kan det måske hjælpe at spise æg, kylling, lever eller sojabønner.

Og måske kan du styrke dine børns indlæringsevner ved at spise rigeligt med cholin-holdigt mad under graviditeten.

En ny international undersøgelse viser nemlig at cholin, som er et B-vitamin, der medvirker til at nedbryde og kontrollere kolesterol, tilsyneladende også påvirker hjernen.

Cholin indgår også i acetylcholin, som er et neurotransmitterstof, der bruges af visse nerveceller i hjernen.

Det er to rotteforsøg med cholin-tilskud, der viser, at cholin ikke bare er væsentligt for fedtomdannelse, men kan vise sig væsentligt for både gravide, børn og gamles opmærksomhed og hukommelse.

I det første forsøg lod delte forskere gravide rotter op i tre grupper, hvor den ene fik et cholin-tilskud, mens en anden gruppe blev fodret med en cholin-fattig kost og en tredje gruppe fik en almindelig kost.

Huskede længere som voksne

Da deres afkom havde nået voksenalderen udsatte forskerne dem for et eksperiment, der skulle måle deres langtidshukommelse: 24 timer efter at være blevet vist et objekt huskede rotterne i alle tre grupper stadig objektet, men efter 48 timer var de rotter, hvis mødre havde fået en cholin-rig kost, bedre i stand til at huske objektet end gruppen, hvis mødre havde fået en almindelig kost. De rotter, hvis mødre havde fået en cholin-fattig kost kunne til gengæld overhovedet ikke huske genstanden.

Det får forskerne til at konkludere at cholin-tilskud under graviditeten vil styrke langtidshukommelsen hos afkommet i voksenalderen. Om det betyder at du skal tage store cholin-tilskud for at sikre dit barns hukommelse, er nok for tidligt at sige, men i hvert fald skal man sørge for at få tilstrækkeligt med cholin i kosten.

I det andet forsøg målte forskerne ændringer i opmærksomheden hos voksne rotter, der i en periode på 12 uger havde fået et cholin-tilskud. Forsøget viste, at de rotter, som havde fået ekstra cholin, bedre var i stand til at fastholde opmærksomheden, når de blev præsenteret for en ny stimulus, end rotter, der ikke havde fået cholin-tilskud. Og når den nu velkendte stimulus fik en ny betydning var cholin-rotterne hurtigere til at fatte ændringen af den velkendte stimulus, mens rotterne på en almindelig kost måtte bruge længere tid på at fatte at ændringen.

Undersøgelsen er lavet af forskere fra universitetet i Granada i Spanien, Simón Bolívar Universitet i Venezuela og University of York i Storbritannien.