Søg på Klog Kost

C-vitamin kan redde dig fra hjertesygdomme og kræft

Et æble om dagen holder ikke lægen væk. Det gør fem-seks æbler eller andre stykker frugt eller grøntsager til gengæld. Den anbefalede daglige dosis af C-vitamin burde være mere end dobbelt så høj, som de 75-80 milligram, der anbefales i øjeblikket. Det vil kunne redde tusinder fra hjerte- og kræftsygdomme.

Det mener professor på Københavns Universitets Natur- og Biovidenskabelige Institut, Jens Lykkesfeldt, der sammen med en af verdens førende forskere i C-vitamin, Balz Frei, der er direktør på Linus Pauling Institute på Oregon state University, opfordrer til at sætte den anbefalede dagsdosis op til 200 mg.

De mener at de nuværende anbefalinger er baseret på fejlskøn og traditioner, der ikke tager højde for den nyeste forskning.

- Den anbefalede kosttilførsel af C-vitamin har traditionelt været baseret på forebyggelse af C-vitaminmangel sygdommen skørbug, mener de.

- Men selv om et højere tilskud af C-vitamin har andre sundhedsmæssige fordele, har de såkaldte begrænsede fase III,  placebo-kontrollerede forsøg (RCT) af C-vitamin tilskud ikke fundet beviser for at C-vitamin kan forebygge kronisk sygdom.

Forsøg ikke egnede

C-vitamin
{text}

- Hidtil har dette udelukket justeringer af den anbefalede dagsdosis. Men vi mener, at fase 3 RCT-designede forsøg primært har til formål at teste sikkerheden og effektiviteten af lægemidler, men er dårligt indrettet til at vurdere de sundhedsmæssige fordele af essentielle næringsstoffer, skriver de i deres artikel i Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Og de mener at den i øjeblikket tilgængelige videnskabelig dokumentation er tilstrækkelig til at fastsætte det optimale tilskud af C-vitamin hos mennesker.

Dokumentationen leverer biologisk plausibilitet for at C-vitamin kan forebygge hjertesygdom, slagtilfælde og kræft, hvilket understøttes af konsistente data fra større undersøgelser baseret på blod-analyser, analyser af kostindtagelse eller veltilrettelagte Fase 2 RCT-forsøg.

Sænker risikofaktorer for hjerte- og kræftsygdomme

- Disse RCT viser, at C-vitamin tilskud sænker hypertension, endotel dysfunktion, kronisk inflammation og infektion med Helicobacter pylori, som er risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme og visse kræftformer, pointerer de.

- Endvidere virker C-vitamin som en biologisk antioxidant, der kan sænke forhøjede niveauer af oxidativt stress, hvilket også kan bidrage til forebyggelse af kroniske sygdomme.

- Baseret på de samlede beviser fra humant metabolisk, farmakokinetisk og observationsstudier og fase II RCT-forsøg, konkluderer vi, at 200 mg per dag er den optimale dosis af C-vitamin for at maksimere vitaminets potentielle sundhedsmæssige fordele med mindst mulig risiko for sundhedsskadelige virkninger.

- Det er på tide at bringe lidt fornuft ind i dette spørgsmål, se på helheden af de videnskabelige beviser, og se stort på nogle kliniske forsøg, som i sagens natur er behæftet med mangler, siger Balz Frei.

- Den måde kliniske forskere studerer mikronæringsstoffer lige nu, med den samme type af såkaldte fase 3 randomiserede placebo-kontrollerede forsøg, som anvendes til at teste lægemidler, næsten garantereer, at de ikke vil finde nogen gavnlig effekt. Vi er nødt til at komme forbi det, siger han.

Fordelene viser sig først mange år efter

I modsætning til test af sikkerheden eller funktionen af en receptpligtig medicin, er sådanne forsøg dårligt egnede til at demonstrere de sygdomsforebyggende muligheder i stoffer, der allerede er til stede i den menneskelige krop og nødvendig for normal metabolisme.

Nogle af mikronæringsstoffernes evner til at reducere risikoen for kronisk sygdom viser sig først efter mange år eller endog årtiers optimalt indtag af C-vitamin - hvilket ofte ikke fanges i kortere kliniske studier.

En større række metaboliske, farmakokinetiske, laboratorie-og demografiske undersøgelser tyder på det modsatte, at højere niveauer af C-vitamin kan bidrage til at reducere de kroniske sygdomme, der i dag dræber de fleste mennesker i den udviklede verden - hjertesygdomme, slagtilfælde, kræft og de underliggende årsager, der fører til dem, såsom forhøjet blodtryk, kronisk inflammation, dårligt immunforsvar og åreforkalkning.

Hvis bare vi spiste de anbefalede mængder

Den anbefalede mængde daglig frugt og grønt på seks om dagen skulle sådan set opfylde en anbefalet dosis på 200 mg C-vitamin dagligt, men kun de færreste danskere, spiser så meget. I hvert fald ikke hver dag. En stor undersøgelse af 300.000 europæere viser at risikoen for hjerteanfald falder med 22 procent for folk, der spiser otte stykker frugt/grønt i forhold til folk, der maksimalt spiser tre stykker

  • En nylig analyse af 29 humane undersøgelser konkluderede, at dagligt tilskud på 500 milligram C-vitamin signifikant nedsatte blodtrykket, både systolisk og diastolisk.
  • En undersøgelse i Europa af næsten 20.000 mænd og kvinder fandt, at dødeligheden af hjerte-kar-sygdom var 60 procent lavere, når man sammenligner C-vitamin i blodplasma hos de 20 procent af befolkningen med den højeste koncentration i forhold til de 20 procent med den laveste koncentration.
  • Anden forskning har vist at mænd med det laveste C-vitamin-niveau har en 62 procent højere risiko for kræft-dødsfald efter en 12-16 års periode, sammenlignet med dem med det højeste C-vitamin-niveau.