Skip to main content
logo for klog kost

Fermenterede mejerivarer beskytter mod hjerteproblemer

Fermenterede mejeriprodukter som yoghurt, ost, kefir og surmælk reducerer måske mænds risiko for hjertekar-sygdom, mens andre mejeriprodukter risikerer at øge risikoen.

{snippet start}

Det antyder en ny undersøgelse fra Det Østlige Finlands Universitet, hvor forskere har sammenlignet risikoen for hjertekar-sygdom hos ca. 2.000 mænd med deres indtag af forskellige mejeriprodukter.

Tidligere studier har vist, at fermenterede mejeriprodukter har mere positive virkninger på blodlipidprofiler og på risikoen for hjertesygdomme end andre mejeriprodukter, men forskningen i emnet er imidlertid begrænset.

Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study, der blev igangsat af universitetet tilbage i midtfirserne, inkluderede de ca. 2.000 mænd, der fik opgjort deres kostvaner i 1984-1989, hvorefter de blev fulgt i gennemsnitligt 20 år. Under denne opfølgning oplevede 472 mænd en hændelse, som var resultatet af koronar hjertesygdom.

Deltagerne blev opdelt i grupper på grundlag af hvor meget de spiste forskellige mejeriprodukter, og forskerne sammenlignede grupperne med det højeste og laveste forbrug, samtidig med at der blev taget hensyn til forskellige livsstils- og ernæringsfaktorer.

Da deltagerne blev opdelt i fire grupper på grundlag af deres forbrug af fermenterede mejeriprodukter med mindre end 3,5% fedt, viste det sig, at risikoen for at blive ramt af hjertesygdom var 26 % lavere i gruppen, der indtog mest sammenlignet med gruppen, der indtog mindst.

Surmælk var det mest almindeligt anvendte fedtfattige mejeriprodukt. Forbruget af fedtfattige fermenterede mejeriprodukter, såsom ost, var ikke forbundet med risikoen for koronar hjertesygdom.

Forskerne fandt imidlertid, at et meget højt forbrug af ikke-fermenterede mejeriprodukter var forbundet med en øget risiko for hjertekarsygdom. Mælk var det mest anvendte produkt i denne kategori, og et meget højt forbrug blev defineret som et gennemsnitligt daglig mælkeindtag på 0,9 liter. Lavere forbrugsniveauer var ikke forbundet med risikoen.

"Her i Finland har folks indtage af mejeriprodukter ændret sig i de seneste årtier. For eksempel er forbruget af mælk og surmælk faldet, mens mange fermenterede mejeriprodukter, såsom yoghurt, kvark og oste, er blevet populære," siger adjungeret professor Jyrki Virtanen fra universitetet i det østlige Finland, der har fået undersøgelsen offentliggjort i British Journal of Nutrition.

Den nye undersøgelse giver yderligere bevis for de helbredsmæssige fordele, som fermenterede mejeriprodukter kan have over ikke-fermenterede. Mekanismerne bag er ikke klare endnu, men de kan hænge sammen med forbindelser, der dannes under fermenteringsprocessen.