Skip to main content
logo for klog kost

Stor guide til bæredygtige fisk

Ål og rejer er ikke allright. I hvert faldt ikke hvis det er varmtvandsrejer. Det mener Verdensnaturfonden, der har klassificeret fisk efter deres bæredygtighed.

{snippet start}

Ål og varmtvandsrejer er på listen over fisk, som du bør holde dig fra, mener Verdensnaturfonden, der baserer deres oversigt på en vurdering af tre kriterier.

1) Hvordan den enkelte art og bestand har det.
2) Hvordan og hvor arten er fanget – herunder hvilke konsekvenser fiskeriet/opdrættet har for det samlede økosystem (fx bifangst, udsmid, pårvirkning af havbund).
3) Hvordan fiskeriet/opdrættet forvaltes.

Verdensnaturfondens klassificering er et forsøg på at give danskerne en mulighed for at købe bæredygtigt ind. 57 procent af verdens fiskebestande er nemlig fuldt udnyttede, mens hele 30 procent er udsat for overfiskeri.

Verdensnaturfondens fiskeguide har inddelt fiskene i grøn, gul og rød, hvor grøn betyder, at du kan spise løs og rød betyder, at du skal holde dig fra den. Fiskeguiden kan bruges både når du handler ind og går på restaurant.

Listen nedenfor giver dig mulighed for at klikke videre til Verdensnaturfondens forklaring af hvorfor den enkelte fisk er kategoriseret som den er.

Verdensbaturfonden har også lavet en plakat, som du kan downloade her.

Spis løs (grønt lys)

Vær kritisk (gult lys)

Find et alternativ (rødt lys)