Søg på Klog KostSå meget reducerer te din dødelighed

Drikker du te mindsker du risikoen for at dø af sygdomme, der ikke er relateret til hjertekar-problemer, med en fjerdedel.

 

Det viser en fransk undersøgelse af 131.000 mennesker mellem 18 og 95 år, der i årene 2001-2008 gennemgik et sundhedstjek i Paris. Her besvarede deltagerne bl.a. også spørgsmål om deres kaffe- og te-vaner.

En opfølgende undersøgelse gennemsnitligt 3,5 år efter viste at 95 personer var døde af hjertekar-sygdomme, mens 632 personer var døde af andre årsager.

Og ifølge undersøgelsens chefforsker har te en klart større effekt på dødeligheden end kaffe.

"Hvis du er nødt til at vælge mellem te eller kaffe, er det nok bedre at drikke te. Kaffe og te er vigtige for vores levevis og deres virkninger på vores hjertekar-system har været grundigt undersøgt - dog med noget forskellige resultater. Vi undersøgte effekten af kaffe og te på hjertekar-dødeligheden og dødeligheden af andre årsager hos en stor gruppe franskmænd med lav risiko for hjertekar-sygdomme," siger professor Nicolas Danchin fra Frankrig.

Forskerne fandt, at kaffedrikkere havde en højere risiko for hjertekar-problemer, især hvis de var rygere. 31 procent af deltagerne, der drak 1 til 4 kopper om dagen var også rygere, mens 57 procent af dem, der drak mere end 4 kopper om dagen også var rygere.

Tedrikkere havde den omvendte profil af kaffedrikkere. Tedrikkere havde en bedre hjertekarprofil end deltagere, der ikke drak te. Kun 24 procent af de deltagere, der drak 1-4 kopper om dagen og 29 procent af dem, der drak mere end 4 kopper om dagen var også rygere.

Te havde en mere markant effekt på blodtrykket end kaffe, med en 4-5 mmHg reduktion i det systoliske og 3 mmHg fald i det diastoliske blodtryk hos dem, der drak mest te.

Meget påvirket af rygning

"Generelt har kaffedrikkere en tendens til en højere risikoprofil end tedrikkere. Vi fandt også store forskelle i forhold til køn. Mænd har en større tendens til at drikke kaffe, mens kvinder har tendens til at drikke mere te end mænd."

Folk, der drak meget kaffe, havde en tendens til øget hjertekar-dødeligheden sammenlignet med ikke-drikkende, men effekten var ikke signifikant. Kaffe øgede til gengæld markant dødeligheden af andre årsager, men den øgede risiko forsvandt, da effekten blev justeret for rygning.

"Tendensen til højere dødelighed for kaffedrikkere skyldes sandsynligvis i høj grad, at der er flere rygere i gruppen, der drikker en masse kaffe," siger professor Danchin.

Tedrikkernes lavere risiko for hjertekar-dødelighed er heller ikke markant, når man tager højde for alder, køn og rygning. Men te nedbragte risikoen for at dø af andre årsager end hjertekar-problemer med 24 procent.

"Da vi udvidede vores analyse til 2011 fandt vi, at te fortsatte med at reducere den samlede dødelighed i løbet af en 6-års periode - også for hjertekar-problemer. Interessant nok er de fleste af effekterne ved te på dødeligheden fundet hos nuværende eller tidligere rygere, mens te ikke påvirkede folk, der ikke havde røget," fortæller Danchin.

"Te har antioxidanter, som kan sikre en mindre dødelighed, men tedrikkere har også en sundere livsstil så spørgsmålet for mig er om tedrikning afspejler en bestemt livsstil eller om det er teen, der giver bedre overlevelseschance. Indtil vi får det definitive svar på dette spørgsmål, tror jeg, at man temmelig ærligt kan anbefale tedrikning fremfor kaffedrinkning," siger Danchin.