Søg på Klog Kost

Rødvin og vindruerResveratrol er en vigtig antioxidant, der blandt andet findes i rødvin og chokolade.

Gennembrud med resveratrol mod kroniske smerter

Rødvin er ikke bare godt for hjertet, nye undersøgelser viser at stoffet resveratrol, der er en antioxidant, som findes i bl.a. vindruers skal, også er effektivt til at bekæmpe kroniske smerter.

 

Trods en større og større forståelse af de grundlæggende mekanismer, der er årsag til post-operative smerter, er behandling af smerter efter kirurgiske snit stadig et stort problem. Desuden er kirurgi en væsentlig årsag til kroniske smertetilstande. Derfor søger forskere efter mere effektive måder at hæmme kirurgisk forårsaget smerte og forhindre kronisk smerte efter operation.

I et forsøg med resveratrol på Arizona Universitet har forskere fået et større gennembrud ved at påvise, at stoffet kan hæmme kroniske smerter ved at aktivere enzymet AMPK, samtidig med at det undertrykker signaler, som påvirker sensoriske neuroner.

Lokal og langsigtet behandling

- Vi ræsonnerede, at aktivering af AMP-aktiveret proteinkinase (AMPK) kan være en ny vej til lokal behandling af snit-induceret smerte på grund af at AMPK kan hæmme signalerne fra proteinerne ERK og mTOR, to vigtige signalveje involveret i de perifere {tip Nociceptorer::Der skelnes mellem nociceptive smerter, som opstår ved en skade i vævet, der aktiverer nociceptorerne, dvs. de frie nerveender, og neurogene smerter, som opstår ved direkte skade på nervefibre, nerverødder eller rygmarv. I modsætning til nociceptive smerter påvirkes nervesmerter kun i ringe grad af stoffer af morfintypen, men kan lindres med antiepileptisk medicin og visse antidepressiva.}nociceptorer{/tip} følsomhed, forklarer forskerne, der nyligt har præsenteret deres resultater i Molecular Pain

Læs også: Rødvinsstof kan reducere sultfornemmelse

AMPK står for Adenosine Monophosphate-activated Protein Kinase og er et enzym, der spiller en rolle i muskelopbygning og stofskiftets balance.

Indtil for nylig har det kun været kendt at resveratrol kunne stimulere AMPK og hæmme proteinet mTor's signalevne. mTor fungerer som en sluse for signaler til celler, men effekten på føleneuroner har været ukendt.

Resvareatrol direkte på sår

I forsøg med mus øgede forskerne dosen af resveratrol over en time for at følge påvirkningen og konstaterede at jo højere dosis, jo dårligere fungerede signalvejene, der sætter gang i cellernes energiniveau.

- Resultaterne forudsiger, at resveratrol vil være effektiv til blokering af post-kirurgisk smerte, fortæller forskerne, der under ledelse af Theodore J. Price fra universitets farmakologiske institut, påførte mus kirurgiske snit for at vurdere, om resveratrol kunne forhindre udviklingen af smerter.

Dyr fik et snit på venstre bagpote, hvorefter resveratrol (1 mcg - microgram - eller 10 mcg) eller placebo blev injiceret i poten omkring snittet enten umiddelbart efter snittet og 24 timer efter kirurgi eller 1 og 3 dage efter snittet.

 

Mus, der havde fået placebo udviklede smerter, der varede i mindst 9 dage.

Dyrene, der fik resveratrol ved indsnittet, og igen en dag senere havde meget mere kortvarige smerter og denne virkning var dosisafhængig. Endvidere viste indgivelse af resveratrol en og tre dage efter snittet sig at hæmme smerterne signifikant.

Vigtigt stof for kirurgiske indgreb

Disse resultater tyder kraftigt på, at resveratrol kan være en potentielt effektiv behandling af post-kirurgisk smerte, mener forskerne.

- Vi viser også, at resveratrol hæmmer både akut og vedvarende overfølsomhed i en IL-6-induceret celleoverfølsomhed samt i en model for postkirurgisk smerte. Disse resultater antyder, at resveratrol kan have anvendelighed til behandling af post-kirurgisk smerte og yderligere indblande AMPK som en hidtil ukendt mål for udviklingen af smertemidler.

Læs også: Resveratrol kan forlænge morfins virkning

Dertil kom at forskerne opdagede at reveratrol også blokerede for udviklingen af vedvarende nociceptive smerter.

- De foreliggende resultater er et væsentligt argument for at anvende resveratrol som en lokal behandling af både kirurgisk opstået smerte og forebyggelse af kronisk smerte som følge af kriurgiske indgreb, konkluderer forskerne.

- Yderligere viser vores forskning at AMPK bør være et emne for udviklingen af smertelindrende midler.