Søg på Klog Kost

Børn bliver fede af forældrenes stress

En hurtig burger eller anden fastfood er ofte løsningen for stressede forældre, når de skal tilfredsstille deres børns sult eller behov for opmærksomhed.
 

Børn og unge, der har stressede forældre, spiser mere fastfood og tager mere på.

Stressede forældre har mindre overskud til at købe og lave sund mad, samtidig med at børnene håndterer forældrenes stress ved at spise mere for at kompensere for manglende opmærksomhed.

Men forældrenes stress kan muligvis kan medføre ændringer i stofskiftet, så børnene føler sig mere sultne.

Det er en ny amerikanske undersøgelse fra Childrens Hospital i Philadeplphia, der viser at forældres stress kan påvirke børnenes sundhed.  Risikoen for at børnene bliver fede var gennemsnitligt 12 procent højere. Undersøgelsen offentliggøres i november-nummeret af Questions of Pediatrics.  

"Forældres stress kan være en vigtig risikofaktor for børns fedme og adfærd," siger Dr. Elizabeth Prout Parks, der er ernæringsspecialist på børnehospitalet.

Stressfaktorer påvirker børnene forskelligt

Undersøgelsen viser at de stressfaktorer, der påvirker børnenes vægt især er forældrenes dårlige fysiske og mentale sundhed, om familien er økonomisk presset og at forældrene er enlige, fortæller Prout-Parker.

Tidligere forskning har også påvist en sammenhæng mellem forældrenes stress og overvægt hos børn, men den nye undersøgelse omfattede en mere forskelligartet befolkning, både etnisk og socioøkonomisk, end tidligere undersøgelser.

Ialt deltog 2.119 familier med børn mellem 3 og 17 år, hvoraf 25 procent var overvægtige. Forældrene blev bedt om at opgøre deres stressniveau og stressfaktorer samtidig med at børnene bl.a. blev bedt om at opgive deres forbrug af fastfood, frugt og grønt og fysiske aktivitet.  

Undersøgelsen viste at forældrenes stressfaktorer påvirker børn på forskellige måder.  

Undersøgelsen viste at børn hos enlige forældre havde den største risiko for fedme, mens børn i økonomisk pressede familier var mindst fysisk aktive. Til gengæld synes børnenes indtag af frugt og grønt ikke at være påvirket af forældrenes stressniveau.  

Undersøgelse er den første, der viser en sammenhæng mellem forældres stress og børnenes fastfood-forbrug. Forskerne antager at forældrene køber mere fastfood, for at spare tid og penge, samtidig med at forældrenes stress betyder at de er mindre opmærksomme på deres børns spisevaner og fysiske aktivitet. Den manglende forældreopmærksomhed får formentlig derfor børnene til at søge trøst i mad. 

Tredobling af fedmerisiko ved længerevarende stress

En tidligere svensk undersøgelse af over 7000 børn mellem 5 og 6 år viste en tredobling af børnenes fedmerisiko, hvis forældrene var stressede over en længere periode.

Undersøgelsen stillede mere generelle spørgsmål om hvor bekymrede forældrene var, da meget tyder på at forældres bekymring smitter børnene og medfører lavt selvværd.

Undersøgelsen viste at selv børn af slanke forældre blev fede, hvis deres forældre var bekymrede over længere perioder.

»Vi kigger på flere muligheder. En forklaring kan være, at stress ændrer stofskiftet så børnene føler sig mere sultne. Samtidig er der resultater, der peger på, at stress kan føre til sløvhed og sliksult,« siger Felix-Sebastian Koch, der står bag den svenske undersøgelse.

En tidligere norsk undersøgelse har vist at vægtforøgelse og cortisolnivauet, der er udtryk for kroppens stressreaktion, er betragteligt højere hos mennesker, der har en stress-oplevelse.

"Hvis du har høje cortisolniveauer, er du tilsyneladende mere tilbøjelig til at udvikle fedme," siger humanbiolog Brynjar Foss ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Og meget tyder på at forældrenes høje kortisol-niveau også smitter af på børnenes fedmerisiko.