Søg på Klog Kost

To-tre daglige ferskner indeholder måske tilstrækkelige stoffer til at hindre metastaser fra brystkræft i at sprede sig.

Ferskner hindrer kræftspredning

 

Stoffer i ferskner kan muligvis forhindrer at brystkræft spreder sig til andre steder i kroppen.

Det viser laboratorietest på Texas A & M AgriLife Research, hvor forskere konstaterede at polyfenoler kan reducere markører, der er tegn på kræftspredning gennem blodet - altså metastaser.

"Kræftceller blev implanteret under huden på mus med en aggressiv form for brystkræft celler, MDA -MB -435 , og hvad vi så, var en hæmning af en markør-gen i lungerne efter et par uger, hvilket indikerer en hæmning af metastaser efter at musene havde indtaget et fersken-ekstrakt," siger Dr. Luis Cisneros-Zevallos, der er fødevareforsker.

"Desuden viste den nødvendige dosis for at opnå effekterne i mus sig at svare til kun 2,5 ferskner dagligt for mennesker," fortæller han.

Undersøgelsen, der er offentliggjort i Journal of Nutritional Biochemistry, bygger på tidligere undersøgelser fra AgriLife Research for et par år siden, som viste, at polyfenoler fra ferskner og blommer kun dræbte aggressive brystkræftceller og ikke de normale.

De fleste komplikationer og den høje dødelighed i forbindelse med brystkræft skyldes metastaser, påpeger Cisneros-Zevallos for at understrege vigtigheden af hans resultater og forskning.

"Betydningen af vores resultater er meget relevant, fordi det i forsøg med levende dyr viser hvordan naturlige forbindelser, i dette tilfælde fenolforbindelser i ferskner, virker mod brystkræft og metastaser. Det giver mulighed for at inkludere et ekstra redskab - kosten - i forebyggelsen og bekæmpelsen af denne frygtelige sygdom," siger han.

Undersøgelsen blev lavet ud fra et ekstrakt af sorten Rich Lady, men de fleste ferskensorter har de samme polyfenolforbindelser omend i forskellige mængder.

Undersøgelsen fastslog også, at den underliggende mekanisme, som fersken polyfenoler er hæmmende metastaser ville være ved at målrette og modulere genekspression af metalloproteinaser.

"Ferskner har tidligere vist sig at have kemiske forbindelser, der kan dræbe kræftceller uden at påvirke normale celler, og nu ser vi, at denne blanding af forbindelser kan hæmme metastaser," siger Cisneros-Zevallos, der glæder sig over hvor lidt der skal til.

"Vi er begejstrede for idéen om at måske kun to til tre ferskner om dagen kan have samme virkning på mennesker. Det bliver det næste skridt i vores arbejde at få bekræftet."