Skip to main content
logo for klog kost

Valnødder kan beskytte dig mod brystkræft

{module Google Artikel Billedtop}
 
{module 190}

Risikoen for at få brystkræft falder tilsyneladende drastisk, hvis den daglige kost indbefatter en lille portion valnødder.

I en undersøgelse af mus, hvor man sammenlignede effekten af en typisk diæt uden særlig mange valnødder med en kost, der indeholdt rigeligt med valnødder, viste det sig, at valnøddediæten medførte mindre end halvdelen af de brystkræfttilfælde, der fandtes blandt forsøgsmus, som fik den normale diæt. Desuden var antallet af tumorer og deres størrelse signifikant mindre.

Valnødder fra fødsel til død

I undersøgelsen blev mus sat på valnøddediæten, som de var på fra undfangelsen til deres død. Selv før fødslen blev deres mødre fodret med valnødder.

- Disse resultater er især vigtige, fordi musene var genetisk programmerede til at udvikle brystkræft, siger Elaine Hardman fra Marshall’s Joan C. Edwards School of Medicine.

– Vi var i stand til at begrænse risikoen for kræft endda i de tilfælde, hvor musen var genetisk disponeret for kræften, tilføjer hun.

Det skal dog ikke med sikkerhed kunne siges, om undersøgelsen viser valnøddernes effekt, eller det også drejer sig om, at musene, som fik valnøddernes sunde fedt netop ikke fik anden og mere usund fedt – og det kan teoretisk set være den forskel, der slår ud. Men andre studier har klart dokumenteret, at flere ingredienser i valnødderne reducerer risikoen for kræft eller får kræften til at vokse langsommere.

Genetiske ændringer

Ved genetiske analyser, fandt forskerne, at valnøddediæten ændrede aktiviteten i flere gener, som er relevante for brystkræft både hos mus og mennesker. Andre tests viste, at det større indtag af omega-3 fedt ikke kunne forklare hele den registrerede anti-cancer effekt. De fandt, at tumorernes vækst mindskedes da E-vitamin-indtaget øgedes.

Elaine Hardman siger, at det understreger, hvor vital en rolle kosten spiller for ens sundhedstilstand.

- Mad er vigtig medicin. Det vi putter i munden, gør en stor forskel, det afgør, hvordan vores krop fungerer, vores reaktioner og om vi er raske eller syge. Det enkle virker: Spis rigtigt, rejs dig fra sofaen og sluk for TVet.

- Resultaterne fra dette studie antyder, at en kost med flere valnødder kan være en del af en sund diæt og begrænse kommende generationers risiko for kræft, siger hun.