Søg på Klog Kost

Et peptid udvundet af sojabønner viser sig effektivt til at forhindre udvikling af tumorer fra metastaser.

Soja-stof kan hindre spredning af tarmkræft

 

Et koncentrat af stoffet lunasin udvundet af sojabønner kan reducere tumorer fra metastaser så meget at forskerne er imponerede.

Lunasin er et såkaldt peptid, en organisk kemisk forbindelse som består af små kæder af aminosyrer, der bl.a er et resultat af nedbrydning af proteiner. Stoffet har i det sidste årti været genstand for flere kræftforsøg, der har vist positive effekter på udviklingen af tumorer.

Forskere fra University of Illinois viste bl.a. i et nyere forsøg, at injektion med lunasin dramatisk reducerede tyktarmskræft metastase i mus.

Men forskerne ønskede også at undersøge om lunasin ville påvirke spredningen af sygdommen, hvis de fik det som tilskud til kosten.

"Soja er trods alt en fødevare, og vi ønskede, at dyrene indtog det som en fødevare. Vi havde først og fremmest brug for at regne ud, hvor meget de skal fodres med for at opnå den ønskede koncentration i blodet," siger Elvira de Mejia, der er professor i fødevarekemi og fødevaretoksikologi ved universitet.

"Og resultaterne viser at 20 mg/kg legemsvægt reducerer antallet af metastatiske tumorer med 94 procent - i forhold til en kontrolgruppe gik lunasin-musene fra 18 tumorer til kun én. Og det skete alene med lunasin uden nogen anden type behandling," siger de Mejia.

I den første undersøgelse blev injektioner af lunasin anvendt i forbindelse med kemoterapi, hvilket gav imponerende resultater: en seksdobling i reduktionen af metastatiske tumorer i leveren i forhold til kun at give kemo.

"Den undersøgelse har lært os, at lunasin kan trænge ind i kræftcellen og forårsage celledød, og at stoffet interagerer med mindst én type receptor i en celle, der er klar til at metastaserer," siger Vermont Dia, der arbejder i de Mejias laboratorium.

Det førte forskerne til at starte den nye undersøgelse, hvor de eksperimenterede med orale doser af peptidet.

Forskerne påførte en gruppe mus tarmkræft og begyndte med at fodre dem med 8 mg/kg lunasin dagligt, hvilket reducerede antallet af nye svulster i leveren med 55 procent. De øgede langsom dosis af lunasin og nåede til sidst en 94 procent reduktion af tumorer ved 20 mg/kg.

En tumor er stadig for mange

"Vi var meget imponeret over den reduktion, men resultaterne manglede statistisk signifikans i forhold til kontrolgruppen. Flere dyr er nødvendige for at styrke undersøgelsens resultater. Det er en lille undersøgelse, men meget lovende," siger de Mejia.

"En tumor er stadig for mange. Der skal ikke være nogen tumorer," siger hun.

Forskerne planlægger at gentage undersøgelsen igen med 30 mg/kg lunasin, så snart de kan få finansieret en ny forsøgsrække.

Forskerne siger, at det ville være skræmmende store mængder, hvis man skal spise soja nok til at indtage 20-30 mg/kg lunasin.

"Men det ville helt sikkert være muligt, hvis fødevareproducenter begyndte at lave lunasin-beriget sojamælk eller yoghurt," siger hun og fortæller, at lunasin-beriget mel allerede er på markedet.

De Mejia siger, at langvarig daglig indtagelse af lunasin kan vise sig at gøre en endnu større forskel i forhold til udviklingen af kræft og metastaser.

"Disse dyr blev akut udsat for peptid i kun 28 dage, og alligevel har vi opnået disse resultater."

Der er beviser for, at lunasin ophobes i kroppens væv - især i leveren.

"Regelmæssigt at spise sojaprotein kan være vigtigt - ikke kun som ernæring, men også som forebyggelse af kræft," siger de Mejia, der pointerer, at menneskeforsøg er nødvendige for at validere undersøgelserne.