Søg på Klog Kost

Behandling med ilt kan foregå i et trykkammer som dette. Trykkamre bruges hovedsageligt til at behandle folk med dykkersyge, men har også vist sig at kunne kurere andre lidelser.

Ilt og fedt bekæmper metastaser

 

En kombination af trykluft og en diæt, der er udviklet til epileptikere, kan muligvis forlænge levetiden for metastatiske kræftpatienter med 78 procent.

De to metoder er tilsammen og hver for sig afprøvet på mus, der alle havde metastatisk kræft i et sent stadie, af forskere fra Hyperbaric Biomedical Research Laboratory ved University of South Florida (USF), som har fået offentliggjort deres resultater i tidsskriftet PLoS ONE.

Metastase er kræftceller i blodet, der spreder sig fra den primære tumor til helt andre steder i kroppen og er ansvarlig for over 90 procent af kræft-relaterede dødsfald hos mennesker.

Trods årtiers forskning findes der ikke effektive behandlinger mod metastatisk sygdom, som derfor fortsat er den største forhindring for at finde en kur mod kræft.

En del af forskningen har i de sidste år haft fokus på trykbehandling med ilt, der i forsøg har vist sig effektiv til at reducere effekterne af visse former for strålebehandling samt sygdomme og problemer i vævet.

Metoden indebærer at man indånder 100 procent ilt ved forhøjet barometertryk for at mætte tumorerne med ilt. Siden begyndelsen af 1930erne har man vidst at kræftceller ikke bruger ilt i deres stofskifte og tanken er derfor, at ilt kan kvæle dem, mens det almindelige væv stortrives.

Metoden er dog - i forbindelse med kræft - både relativt omdiskuteret og  udokumenteret. Et norsk forsøg viste dog i 2011 at metoden kraftigt reducerede brystkræfttumorer.

Ingrid Moens doktorafhandling på Bergens Universitet behandlede rotter med rent ilt på et tryk af 2 bar. Behandlingen foregik i 90 minutter hver tredje dag.

Iltforsøgene viste at væksten af svulsterne blev hæmmet og hele grupper af gener, som er vigtige for kræftudviklingen, ændrede sig, så kræftcellerne blev mindre aggressive.

"Ilt under tryk bliver nok aldrig en behandlingsform alene. Måske kan iltbehandling kombineres med behandlinger som allerede er i brug," pointerer den norske forsker dog.

Tvinger celler til at spise fedt

Og tilsyneladende er det lykkedes at opnå resultater med en kombination af iltbehandling og den såkaldte Ketogen-diæt, der indebærer et højt indtag af fedtrige fødevarer, mens der skæres ned på fødevarer med kulhydrater.

Diæten har vist sig effektiv på især epilepsi-ramte børn

"Når de administreres korrekt, er både ketogen diæten og trykbehandling med ilt ugiftige og kan både beskytte sundt væv og samtidig skade kræftceller," siger Dominic D'Agostino fra Institut for Molekylær Farmakologi og Fysiologi på USF Health Morsani College of Medicine.

"Vores undersøgelse viser potentialet af disse omkostningseffektive, ugiftige behandlingsformer som bidrag til de aktuelle kræftbehandlingsformer og er en betydelig forbedring for patienter med fremskreden metastatisk kræft," siger D'Agostino.

I undersøgelsen blev mus med fremskreden metastatisk kræft fodret med enten en kulhydratrig kost eller kulhydrat-begrænset ketogen diæt. Begge grupper mus fik samtidig iltbehandling i et specielt kammer for at øge mængden af ilt i vævet.

Ketogen diæten gennemtvinger et fysiologisk skift i energiudnyttelse af stoffer fra glucose til fedtsyrer og ketonstoffer. Normale raske celler har let ved at tilpasse sig til at bruge ketonstoffer som brændstof, men kræftceller mangler denne metaboliske fleksibilitet og bliver dermed selektivt sårbare over for manglen på glukose.

Også kræftknuder har områder med lav iltmætning, som fremmer tumorvækst og metastatisk spredning.

Forsøget afslørede at de mus, der fik den kombinerede ketogen diæt og iltbehandling under tryk levede 78 procent længere end musene, der blev fodret med en almindelig kulhydratrig kost.

Forsøget var finansieres af en velgørende donation fra Scivation og inspireret af forskning fra professor Thomas Seyfried på Boston College, som er fortaler for en teori om, at kræft er en metabolisk sygdom og at der skal udvikles metaboliske strategier til at behandle og forebygge kræft.

Sammen med andre forskere arbejder D'Agostino og Seyfried på at få finansieret og udvikle protokoller til at lave forsøg med menneskelige kræftpatienter.