Søg på Klog Kost

Høje doser D-vitamin beskytter mod blærekræft

Torskelever har et højt indhold af D-vitamin og kan tilsyneladende derfor hjælpe med at beskytte mod blærekræft.
 

Levertran, torskelever og andre fisk med højt indhold af D-vitamin kan beskytte mod blærekræft.

Blærekræft rammer cirka 1.800 danskere hvert år, hovedsageligt (75%) mænd over 45-50 år. Selv om færre og færre bliver ramt af sygdommen, er blære- og urinvejskræft stadig den fjerdestørste kræftsygdom blandt mænd i Danmark. Overlevelsesraten er dog god - 70 procent lever stadig efter fem år.

Nu viser en ny spansk undersøgelse at høje niveauer af D-vitamin er forbundet med beskyttelse mod blærekræft.

Molekylærbiologer og epidemiologer fra det spanske National Cancer Research Centre (CNIO) tog blodprøver fra mere end 2.000 personer på 18 spanske hospitaler, hvilket gør dette den største undersøgelse foretaget til dato på dette område.

"Vi kan konstatere at personer med de højeste niveauer af 25 (OH) D3, en stabil form af D-vitamin i blodet, er dem, der havde den laveste risiko for blærekræft. Disse resultater tyder på, at høje niveauer af dette vitamin er forbundet med beskyttelse mod sygdom eller at lave niveauer er forbundet med en højere risiko for at lide af det," siger Núria Malats, leder af den genetiske og molekylærepidemiologiske gruppe ved det spanske nationale kræftforskningscenter, CNIO.

"Vi har også ved hjælp af in vitro molekylær analyse, vist, at D-vitamin regulerer aktiveringen af et protein - FGFR3 - der tager del i udviklingen af blærekræft," tilføjer Real.  

Tydelig ved aggressiv kræft

Ifølge undersøgelsen, er denne beskyttende effekt mere tydelig hos patienter med mere aggressiv kræft.

"Vi kan se, at høje niveauer af D-vitamin først og fremmest formindsker risikoen for at udvikle invasiv blærekræft med lave niveauer af FGFR3, hvilket vil sige de kræftformer med den højeste sandsynlighed for metastasering," siger André FS Amaral, der er hovedforfatter til undersøgelse, som netop er offentliggjort i Journal of National Cancer Institute (JNCI).

Forskningsresultaterne tyder på, at mere D-vitamin i kosten eller som kosttilskud, kan være gavnlig for patienten med hensyn til forebyggelse og behandling.

Vi får hovedsageligt D-vitamin fra solen, men også gennem kosten - især fra fisk. Det daglige behov for D-vitamin er 7,5 microgram for voksne, hvilket om sommeren kommer naturligt fra sollys, men om vinteren i norden kræver tilskud fra kosten for at opnå.

100 gram marineret sild indeholder 10 microgram, mens 100 gram røget ål indeholder 5 gram, så en god frokost, kan hurtigt opfylde det daglige behov for D-vitamin. Og der er meget mere D-vitamin i for eksempel levertran fra sej (500 microgram), torskelever (100) og gravad laks (30). Men før du begynder at spise store mængder levertran dagligt for at reducere risikoen for blærekræft, bør du tale med din læge. For meget D-vitamin over længere perioder kan give nyresten og hos gravide medføre fosterskader fordi D-vitamin øger indholdet af kalcium i blodet.

Risikabelt arbejde

Blærekræft rammer især rygere og mennesker der arbejder med skadelige stoffer, blandt andet i industrien, men også malere og frisører. Kræftens bekæmpelse nævner indiustrier som:

  • Aluminiumsfremstilling
  • Auraminfremstilling
  • Skotøjsindustri- og reparation
  • Fremstilling af gas ud fra kul
  • Koksfremstilling
  • Mangentafremstilling (farvestof)
  • Råoliedestillation mv.
  • Gummiindustri

Stoffer som arsen (der f.eks. bruges til træimprægnering, glasfremstilling), arsenik-holdige pesticider,  stenkulstjære, beg og let mineralolie vides at øge risikoen for blærekræft.

Nylige undersøgelser af D-vitamin-niveauet, viser også en sammenhæng mellem andre typer kræft, blandt andet bryst- og tyktarmskræft. På trods af denne forskning, er det stadig ikke klart, hvordan D-vitamin beskytter mod kræft på det molekylære niveau, ej heller hvilken rolle, den spiller for andre typer af tumorer.