Søg på Klog Kost

Rugbrød og andre fuldkornsprodukter indeholder lignaner, der er vigtig i forebyggelsen af brystkræft.Rugbrød og andre fuldkornsprodukter indeholder lignaner, der er vigtig i forebyggelsen af brystkræft.

Spis rugbrød mod brystkræft

Jo mere fuldkornsrugbrød, du spiser, des bedre er din chance for at undgå brystkræft

 

Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, der er baseret på knap 12.000 kvinder med brystkræft, som har udfyldt spørgeskemaer omkring deres livsstil og kost. Ud fra spørgeskemaerne har forskerne beregnet kvindernes indtag af lignaner. Lignanerne er interessante, fordi deres kemiske struktur minder om det kvindelige kønshormon østrogen.

"Vores forskning viser, at de kvinder med brystkræft, som havde det højeste indtag af lignaner, havde 28 pct. lavere risiko for at dø af deres brystkræftsygdom, sammenlignet med de kvinder som havde det laveste indtag," forklarer Cecilie Kyrø fra Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter, der har stået i spidsen for den nye undersøgelse.

Det nye resultat ligger i tråd med tidligere udenlandske undersøgelser, der også har vist en sammenhæng mellem indtag af lignaner og overlevelsen efter brystkræft.

Undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse er foretaget ved at se på kvindernes kost, hvor fuldkorn og lignaner findes naturligt sammen med mange andre stoffer. Og det er en vigtig pointe, fremhæver Cecilie Kyrø.

"Det er vigtigt at understrege, at det, vi har undersøgt, alene er kvinder, der spiser lignanholdige fødevarer. Vi ved ikke, om man opnår den samme effekt ved at spise kosttilskud med lignaner, og vi anbefaler derfor ikke at man får stofferne ad den vej. Lignanerne har mange biologiske egenskaber og er østrogenlignende, og vi ved endnu ikke nok om, hvorvidt store mænger fra kosttilskud er gavnlige for vores helbred," siger hun.

Lignaner findes i en række andre fødevarer end fuldkorn. Faktisk er indholdet endnu højere i frø, men fordi vi spiser mere fuldkorn end frø i Danmark, er det vores vigtigste kilde til lignaner. Især fuldkornsrug, som vi kender fra rugbrød, er en vigtig kilde for os.

Bacon steger i eget fedt
Kræft | 16. dec 2014

Drop fedtet og lev længere med brystkræft

Kvinder med brystkræft, der ikke er påvirket af hormoner, kan forbedre deres…

Næste skridt for forskerne hos Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter er nu at gentage undersøgelsen ved at måle på blodprøver fra kvinder med brystkræft. Blodprøverne er allerede indsamlet gennem den store befolkningsundersøgelse Kost, kræft og helbred, og ligger i Kræftens Bekæmpelses store biobank klar til at blive analyseret.

"Hvis vores analyser af blodprøverne viser det samme resultat som vores spørgeskemaundersøgelse, vil vi have et godt fundament for at anbefale kvinder med brystkræft at spise fuldkornsprodukter," siger Cecilie Kyrø.