Søg på Klog Kost

Skyr og andre proteinrige fødevarer kan tilsyneladende sænke dit blodtryk.

Så meget betyder proteiner for dit blodtryk

Jo mere protein du spiser, des mindre er din risiko for et højt blodtryk.

 

Det tyder i hvert fald en undersøgelse fra Boston University School of Medicine (BUSM), hvor forskere har analyseret sammenhlngen mellem indtaget af protein og blodtryk hos 1361 deltagere, der blev fulgt i en periode på over 11 år.

Undersøgelsen, som blev offentliggjort i American Journal of Hypertension, fandt at de deltagere, der indtog det mest protein (gennemsnitligt 100 g protein pr. dag) havde en 40 procent lavere risiko for et højt blodtryk sammenlignet med de deltagere, der spiste mindst protein.

På grund af den belastning, forhøjet blodtryk medfører for blodkarrenes vægge, er det en af de mest almindelige risikofaktorer for slagtilfælde og forøger risikoen for flere former for hjertesygdomme, især når man samtidig er overvægtig.

Forskerne konstaterede, at voksne, der indtog mere animalsk eller vegetabilsk protein både havde et statistisk signifikant lavere systolisk og diastolisk blodtryk efter fire år.

Generelt var det lavere blodtryk tydeligt både hos overvægtige med et BMI over 25 og hos normalvægtige med et BMI under 25. Forskerne konstaterede desuden, at mere protein i kosten også var forbundet med lavere langsigtede risici for forhøjet blodtryk. Når kosten samtidig inkluderede et højere indtag af fiber medførte et højere proteinindtag en reduktion på 40-60 procent i risikoen for forhøjet blodtryk.

"Proteinindtag kan spille en rolle i forebyggelsen af forhøjet blodtryk på lang sigt," siger undersøgelsens medforfatter Lynn Moore, der er lektor i medicin ved BUSM.

"Det stigende antal undersøgelser om fordelene ved protein i forhold til hjertekar-problemer antyder, at vi er nødt til at revidere hvad der er det optimale proteinindtag for optimal hjertesundhed," tilføjer hun.