Søg på Klog Kost

Alkohol ser ifølge den ny undersøgelse ud til at forværre dit hjertekar-system.

Moderat alkohol-forbrug er ikke sundt for hjertet

Det har længe været en populær opfattelse at moderat alkoholforbrug havde en positiv effekt på hjertet, men nu viser en ny analyse at det ikke er tilfældet.

 

Tværtimod viser analysen af tidligere undersøgelser, at selv moderat eller lidt drikkende, kan forbedre deres hjertekar-system ved at reducere deres alkohol-forbrug.

Det medfører bl.a. en reduceret risiko for koronar hjertesygdom, lavere BMI og et lavere blodtryk.

Analysen, der er lavet i samarbejde mellem 155 forskere fra fire kontinenter under ledelse af Perelman School of Medicine ved University of Pennsylvania, stiller spørgsmål ved tidligere undersøgelser, der har vist, at indtagelse af moderate mængder alkohol på 17-22 gram / dag kunne have en beskyttende effekt på hjertekar-systemet.

Analysen er baseret på mere end 50 undersøgelser, der har set på sammenhængen mellem drikkevaner og hjertekar sundhed hos over 260.000 mennesker. Forskerne konstaterede, at personer, der bærer et bestemt gen, som typisk fører til lavere alkoholforbrug på længere sigt i gennemsnit uden sammenligning har et meget bedre hjertekar-system.

Konkret viser resultaterne, at personer, der indtager 17 procent mindre alkohol om ugen i gennemsnit har en 10 procent lavere risiko for hjertekar-sygdomme, lavere blodtryk og et lavere BMI.

"Disse nye resultater er afgørende vigtig for vores forståelse af, hvordan alkohol påvirker hjertesygdomme. I modsætning til hvad de tidligere rapporter har vist, viser det sig nu, at ethvert alkoholforbrug har en negativ indvirkning på hjertet," siger en af hovedforfatterne dr. Michael Holmes, der er forskningslektor i afdelingen for Transplantationskirurgi på Perelman School of Medicine.

Baseret på mennesker der får det dårligt af alkohol

"I et stykke tid har observationsstudier antydet, at kun alvorlig druk var til skade for hjertekar-systemet, og at et let til moderat forbrug faktisk kunne være gavnligt. Dette har fået nogle folk til at drikke moderat baseret på den overbevisning, at det ville sænke deres risiko for hjertesygdomme.

Det vi konstaterer med denne nye undersøgelse, som bruger en undersøgende tilgang svarende til et lodtrækningsbaseret klinisk forsøg, er imidlertid, at reduceret forbrug af alkohol, selv for let til moderat drikkende, kan føre til et sundere hjertekar-system. "

I den nye undersøgelse, undersøgte forskerne hjertekar-systemets sundhed hos personer, der bærer en variant af alkoholdehydrogenase 1B-genet, som er kendt for at nedbryde alkohol i et hurtigere tempo. Denne hurtige nedbrydning forårsager ubehagelige symptomer, herunder kvalme og rødmen i ansigtet, og har med tiden vist sig at føre til lavere alkoholforbrug. Ved at bruge denne genetiske markør som en indikator for et lavere alkoholforbrug, var forskerholdet i stand til at identificere forbindelser mellem disse enkeltpersoner og et sundere hjertekar-system.

Undersøgelsen er offentliggjort i det ansete British Medical Journal og blev finansieret af British Heart Foundation og Medical Research Council, og var et internationalt samarbejde, der omfattede 155 forskere fra Storbritannien, det øvrige Europa, Nordamerika og Australien.