Søg på Klog Kost

Mand får taget blodtrykFor lidt fisk eller sol kan være er to af de væsentligste årsager til mangel på D-vitamin, som nu viser sig sikkert at være en del af årsagen til forhøjet blodtryk.

Mangel på D-vitamin årsag til højt blodtryk

En storstilet genetisk undersøgelse af 155.000 mennesker har bevist at mangel på D-vitamin er - delvis - skyld i forhøjet blodtryk.

 

Resultaterne er et stærkt argument for berigelse af fødevarer med D-vitamin for at forebygge nogle former for hjertekarsygdomme, mener de.

Selvom observationsstudier allerede tidligere har vist denne sammenhæng, har den storstilede genetiske undersøgelse været nødvendig, for at kunne bevise at de to problemer er årsag og virkning.

Dr. vimal Karani S, fra Institute of Child Health ved University College London, London, UK fortæller at resultaterne viste, at personer med høje koncentrationer af 25-hydroxyvitamin D (25 (OH) D) havde et lavt blodtryk og derfor en reduceret risiko for hypertension.

Resultaterne er baseret på 35 studier med 155.000 personer fra mange centre i Europa og Nordamerika.

"Vi vidste fra tidligere observationsstudier, at lave 25 (OH) D koncentrationer sandsynligvis var forbundet med stigninger i blodtryk og forhøjet blodtryk, men korrelationen er ikke kausalitet«, siger han.

"Derudover har randomiserede, kontrollerede forsøg med D-vitamin hos mennesker resulteret i forskellige virkninger på hjerte-kar-resultater. Hele billedet var noget forvirret, og vi besluttede at prøve at regne det ud én gang for alle. "

Forskerne brugte genetiske varianter kendt som enkelt nukleotid polymorfier som proxy markører til at afspejle individets D-vitamin-status med henblik på at teste om der er en årsagssammenhæng med blodtryk og forhøjet blodtryk.

Jo mere D-vitamin, jo mindre risiko

Da resultaterne blev analyseret fandt de en signifikant sammenhæng - for hver 10 procent stigning i 25 (OH) D koncentrationer, var der en reduktion i risikoen for forhøjet blodtryk på 8,1 procent.

Læs også: Blodtryksdiæt kræver ikke vægttab eller motion

"Selv med den sandsynlige forekomst af ikke-observerede forstyrrende faktorer kan vi pga. beregningsmetoderne godt drage konklusioner om en årsagssammenhæng, fordi den genetiske indflydelse på sygdommen ikke er påvirket af af andre årsager. For at sige det simpelt, så kan vi ved hjælp af denne metode bestemme årsag og virkning, og være temmelig sikre på, at vi er kommet til den rigtige konklusion," siger Dr. Karani S.

Læs også: Rødbedesaft sænker dit blodtryk

Lavt D-vitamin-niveau er almindeligt i hele den vestlige verden, siger forskerne.  Vi kan få vores behov for D-vitamin dækket af sollys og det skulle vel ikke være noget problem i disse dejlige sommerdage, men ellers kan vi få rigeligt med D-vitaminer ved at spise fisk.

Det mest kendte resultat af D-vitaminmangel er barndommens knoglesygdom rakitis, hvor lange knogler er svækket af mangelen og begynder at bøje. I de sidste år har D-vitamin mangel dog også vist sig at have forbindelse til mange andre lidelser.

Læs også: En portion gazpacho sænker dit blodtryk 15 procent

"Vores undersøgelse antyder kraftigt, at nogle tilfælde af hjertekarsygdomme kan forebygges gennem D-vitamintilskud eller berigelse af fødevarer," siger Dr. Karani S.

"Vi vil nu fortsætte med at undersøge årsagssammenhængen mellem D-vitamin-status og andre kardiovaskulære problemer som højt kolesteroltal og type 2-diabetes. Vi mener, at vi stadig har en masse at finde ud af om effekten af D-vitaminmangel på sundheden, og vi ved nu, at vi har redskaberne til at gøre det."