Skip to main content
logo for klog kost

Antioxidanter i maden forhindrer hjertesygdom

{module Google Artikel Billedtop}
Antioxidanter i mad som frugt og grøntsager beskytter kvinder imod hjertesygdom.
 

Antioxidanter fra frugt og grønt reducerer din risiko for at få blodpropper i hjertet. Det lyder måske ikke som den store nyhed, men faktisk har tidligere undersøgelser af antioxidanter som kosttilskud ikke vist nogen virkning.

Koronar hjertesygdom er en hovedårsag til dødsfald blandt kvinder. En ny svensk undersøgelse har konstateret, at en kost rig på antioxidanter, primært fra frugt og grøntsager, kan reducere risikoen for blodprop i hjertet (myokardieinfarkt). Undersøgelsen er offentliggjort i oktobernummeret af The American Journal of Medicine.

- Vores undersøgelse var den første til at se på virkningen af alle antioxidanter i kosten i forhold til myokardieinfarkt, siger ledende forsker Alicja Wolk, fra Institut for Miljømedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

- Vi målte den totale antioxidant-kapacitet, der i en enkelt værdi måler alle de antioxidanter, der er i kosten og de synergiske virkninger mellem dem.

Undersøgelsen fulgte 32.561 svenske kvinder i alderen 49 til 83 fra september 1997 til december 2007. Kvinderne udfyldte et spørgeskema, hvor de blev spurgt om, hvor ofte de i gennemsnit havde spist hver type mad eller drikke i løbet af det sidste år.

Forskerne lavede derefter skøn over den samlede antioxidant- kapacitet fra en database, der måler antioxidanternes evne til at eliminere ilt-radikaler, baseret på oplysninger om antioxidanter i de mest almindelige fødevarer i USA fordi der ikke fandtes en tilsvarende svensk database. Kvinderne blev derefter kategoriseret i fem grupper baseret på den samlede antioxidant- kapacitet i deres kost.

20 procent lavere risiko

I løbet af den ti år lange undersøgelse, fik 1.114 kvinder et myokardieinfarkt og det viste sig at kvinder i gruppen med den højeste samlede antioxidant-kapacitet havde en 20% lavere risiko end kvinderne der havde den laveste antioxidant-kapacitet.

Kvinderne med bedst overlevelseschance spise næsten syv stykker frugt eller grønt om dagen, hvilket var næsten 3 gange mere end kvinder med den største risiko, der i gennemsnit spiste 2,4 stykker.

Dr. Wolk bemærker, at tidligere forsøg har testet høje doser af antioxidant som kosttilskud uden at kunne se nogen forbedring i forhold til hjertesygdomme, ja faktisk viste et forsøg en højere dødsrisiko ved at indtage antioxidanter som kosttilskud.

Frie radikaler

{article Frie radikaler}{text}{/article}

- I modsætning til tilskud med enkelte typer antioxidanter, afspejler kostens samlede antioxidant-kapacitet alle de tilstedeværende antioxidanter, herunder tusindvis af forbindelser, der alle er til stede i vores kost, og medfører synergiske virkninger, forklarer hun.

I en kommentar, der ledsager artiklen skriver chefreraktør på The American Journal of Medicine, Pamela Powers Hannley, at vi med industrialiseringen af vores fødevareforsyning, er begyndt at øge det totale kalorieindtag og at flere kalorier stammer fra forarbejdede fødevarer med højt fedt- og sukkerindhold.

- Selv om slankekurere myldrer frem, så kan de få, der påpeger vigtigheden af et større forbrug af frugt og grønt, faktisk være på rette spor, siger hun.

- Alligevel er det stadig kun 14% af amerikanske voksne og 9,5% af unge, der spiser fem eller flere stykker frugt eller grøntsager om dagen.