Søg på Klog Kost

Kosten tidligt i livet kan øge vores højde som voksne og både påvirke vores risiko for kræft og chance for at undgå hjertekar-sygdom. Kosten tidligt i livet kan øge vores højde som voksne og både påvirke vores risiko for kræft og chance for at undgå hjertekar-sygdom.

Sådan påvirker kosten din højde og dit helbred

Kostens indflydelse på din højde kan også spille en rolle for din risiko for hjertekar-sygdomme og kræft.

 

Det mener forskere ved det tyske Center for Diabetes Research (DZD) og Harvard School of Public Health, der i en ny artikel i det ansete tidsskrift Lancet ser på forholdet mellem den verdensomspændende øgning af højden med udviklingen af almindelige kroniske ikke-smitsomme sygdomme. 

Undersøgelser viser nemlig at højere mennesker har en lavere risiko for hjertekar-sygdomme og type 2-diabetes, men en højere risiko for kræft.

Højde er i høj grad genetisk bestemt, men i de seneste årtier er ​​børn og voksnes højde steget støt i hele verden: I voksenalderen er børnene næsten altid betydeligt højere end deres forældre. Den største stigning i højden i de seneste årtier er fundet i Holland. Hollandske mænd er nu 20 cm højere end de var for 150 år siden. Interessant nok er forbruget i Holland af mælk og mejeriprodukter den højeste i verden per person.

Det er blandt andet derfor forskere fra universitetet i Tübingen, institut for Human Ernæring i Potsdam og Harvard School of Public Health er gået sammen for at analysere årsagerne til og de medicinske virkninger af denne stigning i højden

Undersøgelsen viser, at højden har en vigtig indflydelse på dødeligheden af ​​visse almindelige sygdomme uanset kropsfedt og andre faktorer. Tidligere undersøgelser har tydeligt vist, at høje mennesker har en lavere risiko for hjertekarsygdomme og type 2 diabetes, men har en højere risiko for kræft. 

"Epidemiologiske data viser, at for hver 6,5 cm i højden falder risikoen for hjertekar-dødelighed med seks procent, mens kræftdødeligheden derimod stiger med fire procent," siger professor Matthias Schulze fra det tyske Institut for Human Ernæring i Potsdam (DIFE).

Mere insulinfølsomme

Forfatterne mistænker, at stigningen i kropshøjde er en markør for overernæring af kalorierige fødevarer med et højt indhold af animalsk protein i forskellige stadier af opvæksten. Således kan en livslang programmering allerede i livmoderen finde sted. Det er allerede blevet vist for de såkaldte insulin-lignende vækstfaktorer (IGF) 1 og 2 og IGF-1/2-systemet. Blandt andre konsekvenser får aktivering af dette system, kroppen til at blive mere følsom over for insulinvirkning og påvirker således lipidmetabolismen positivt.

"Derfor viser vores nye data, at høje mennesker er mere følsomme over for insulin og har lavere fedtindhold i leveren, hvilket kan forklare deres lavere risiko for hjertekar-sygdomme og type 2-diabetes," tilføjer professor Norbert Stefan fra Institut for Intern Medicin IV i Tübingen.

Disse resultater passer med offentliggjorte data, der tyder på, at høje mennesker har relativ beskyttelse mod forstyrrelser i fedtstofskiftet. Men aktiveringen af IGF-1/2-systemet og andre signalveje kan også være relateret til en forøget risiko for visse kræftformer, især brystkræft, tyktarmskræft og melanom, fordi cellevækst er permanent aktiveret. Resultatet er en omvendt sammenhæng med risiko for hjertekarsygdomme og type 2-diabetes, men en positiv sammenhæng med risikoen for kræft.

Forskerne mener at man skal overveje vækst og voksenhøjde mere end hidtil i forebyggelsen af ​​de ovennævnte alvorlige sygdomme. Især bør læger gøres mere opmærksomme på, at høje mennesker - selvom de sjældnere rammes af hjertekar-sygdom eller type 2-diabetes - har en øget risiko for kræft. Hidtil er betydningen af ​​kosten blevet undervurderet, især under graviditet og hos børn og unge.