Søg på Klog Kost

9 madråd mod for højt blodtryk

BlåbærBlåbær

Kvinder i overgangsalderen kan sænke deres blodtryk betragteligt ved at spise en kop blåbær dagligt.

Det viste en  undersøgelse i 2014 fra Florida State University, hvor forskere har testede frysetørret blåbærpulver på kvinder, der har passeret overgangsalderen.

Over en periode på otte uger, blev 48 kvinder, der havde passeret overgangsalderen og med tidlig og let forhøjet blodtryk, tilfældigt udvalgt til enten at indtage 22 gram frysetørret blåbær pulver - svarende til en kop friske blåbær - eller 22 gram af et uvirksomt pulver. Derudover skulle deltagerne fortsætte deres daglige kost- og motionsvaner. Pulverformen skulle skjule for kvinderne hvad de spiste.

Ved slutningen af de otte uger var deltagernes systoliske blodtryk i gennemsnit faldet med 7 mmHg (5,1 procent), mens det diastolisk blodtryk var reduceret med 5 mmHg (6,3 procent). De to tryk er hhv. det tryk, som hjertet pumper blodet ud i kroppen med (systolisk) og det tryk, som er i arterierne mens hjertet fyldes med blod.

Tags: blodtryk, DASH