Søg på Klog Kost

8 madråd: Sådan kan du forebygge demens

Champagne2. Champagne

En undersøgelse fra University of Reading viste i begyndelsen af året at fenolforbindelser i champagne kan forsinke udviklingen af demens. Forbindelserne virker ved at modulere signaler i hjernens hippocampus og cortex, der styrer hukommelse og indlæring. Forbindelserne viste sig positivt at ændre en række proteiner, som har betydning for effektiv opbevaring af erindringer i hjernen. Det er ellers proteiner, der udtømmes med alderen, hvilket gør hukommelsen mindre effektiv, og fører til dårligere hukommelse i alderdommen og øger risikoen for demens.

Tags: omega-3, zink, demens