Søg på Klog KostVigtigt for gamle mænd at spise kød

 

Protein fra kød kan sikre mænd en alderdom med mindre risiko for nedsatte hjernefunktioner samt sociale og fysiske problemer.

Det viser en japansk undersøgelse, der kommer kort efter at en anden undersøgelse viste, at protein fra kød øger dødeligheden hos midaldrende. Den viste dog også at kød mindskede dødeligheden, når man først var blevet gammel.

Den nye japanske undersøgelse fra Tohoku Universitet og Teikyo University har fokuseret på at undersøge hvordan protein påvirkede ældres kognitive funktioner - bl.a. risikoen for demens.

På grund af stigende levealder i mange lande har et større antal ældre mennesker kognitive problemer som problemer med balancen, hukommelsen og andre af hjernens funktioner, der har betydning for dagligdags aktiviteter. Dette kan have dybtgående virkninger for deres sundhed og trivsel - også for deres pårørende og for ressourcerne i sundhedssektoren.

Samtidig tyder forskning på, at evnen til at optage eller omsætte protein mindskes med alderen. Og det fik de japanske forskere til at spekulere på om et øget indtag af protein kunne påvirke ældres kognitive evner.

De japanske forskere har derfor gennemført en undersøgelse, hvor 1007 personer med en gennemsnitsalder på 67,4 år i byen Ohasama udfyldte spørgeskemaer om deres madvaner to gange med syv års mellemrum.

Deltagerne blev inddelt i fire grupper baseret på deres indtagelse af proteiner. Desuden gennemføørte forskerne test af deltagernes kognitive evner samt deres sociale evner, intellektuelle kompetencer og evne til at klare dagligdags aktiviteter.

Undersøgelsen viste at mænd i den højeste kvartil af animalsk protein havde en 39 procent nedsat risiko for at opleve funktionel tilbagegang end det laveste kvartil.

Det samme gjorde sig dog ikke gældende hos kvinder eller for proteiner, der kom fra planter.

"Sammen med andre modificerbare sundhed adfærd, kan en kost rig på protein hjælpe ældre voksne bevare deres funktionsevne," konstaterer forskerne, der ikke kan forklare hvorfor mænd har gavn af animalske proteiner, mens kvinder ikke har.

Undersøgelsen er offentliggjort i Journal of American Geriatri Society.