Søg på Klog Kost

Bybørn dobbelt så ofte ramt af fødevareallergi

Allergi overfor peanutbutter og jordnødder rammer langt oftere i storbyer.Flyt på landet, hvis du vil sikre dig at dit barn ikke får fødevareallergi. Børn, der bor i byområder har en langt højere forekomst af fødevareallergi, end de børn, der bor i landdistrikterne.

Det fremgår af en ny undersøgelse, der er den første til at kortlægge børns fødevareallergi efter geografisk placering i USA.

Undersøgelsen viser at især børn i de store byer er mere end dobbelt så tilbøjelige til at have jordnødde- og skaldyrsallergi i forhold til landdistrikterne.

Undersøgelsen vil blive offentliggjort i juli nummeret af Clinical Pediatrics.

- Vi har for første gang påvist, at højere befolkningstæthed svarer til en større sandsynlighed for fødevareallergi hos børn, siger Dr. Ruchi Gupta, MD, assisterende professor i pædiatri ved Northwestern University Feinberg School of Medicine.

- Det viser, at miljøet har en indvirkning på udviklingen af fødevareallergi. Lignende tendenser er blevet set med relaterede sygdomme som astma.

- Det store spørgsmål er hvad der i miljøet udløser dem.

- En bedre forståelse af miljømæssige faktorer vil hjælpe os med at udvikle en forebyggende indsats?

Livstruende reaktioner

Undersøgelsen omfattede et repræsentativt udsnit af amerikanske børn - ialt 38,465 børn under 18 år.

Deres fødevareallergi blev kortlagt ved hjælp af postnummer. Her er de vigtigste resultater af undersøgelsen:

  • I bycentre, har 9,8 procent af børnene fødevareallergi, sammenlignet med 6,2 procent i landbosamfund, næsten 3,5 procent forskel.
  • Jordnøddeallergi er dobbelt så udbredt i byområderne som i landdistrikterne, med 2,8 procent af alle børn, der har allergi i byer sammenlignet med 1,3 procent i landdistrikterne.
  • Skaldyrsallergi har en tredobbelt så høj forekomst i byerne i forhold til landdistrikter. 2,4 procent af børnene har skaldyrsallergi i byer sammenlignet med 0,8 procent i landdistrikterne.
  • Fødevareallergi er lige alvorlig, uanset hvor et barn bor. Næsten 40 procent af mad-allergiske børn i undersøgelsen havde allerede oplevet en alvorlig, livstruende reaktion på mad.

Fødevareallergi er et alvorligt og voksende sundhedsproblem. Det anslås, at 5,9 millioner børn under 18 år, eller én ud af hver 13 børn i USA, nu har en potentielt livstruende fødevareallergi.

Forklaring usikker

En alvorlig allergisk reaktion, der kan føre til dødsfald omfatter et fald i blodtrykket, åndedrætsbesvær og hævelse af halsen. En fødevare-allergisk reaktion sender en amerikaner på skadestuen hvert tredje minut, ifølge en undersøgelse offentliggjort i Journal of Allergy and Clinical Immunology i 2011.

Ifølge Sundhedsstyrelsen får 5-7 procent af danske småbørn fødevareallergi, men omkring to tredjedele vokser fra det i løbet af barndommen.

Tidligere forskning har vist en øget forekomst af astma, eksem, allergisk rhinitis og konjunktivitis i byområder i forhold til landdistrikterne. En hypotese er, at eksponering over for visse landbrugsbakterier tidligt i livet kan beskytte mod arvelig overfølsomhed over for visse allergener. En anden forklaring kan være at forurenende stoffer i byområder udløser disse allergier.