Søg på Klog Kost

Selvplukkede svampe har fået meget mere lys end for eksempel dyrkede champignoner og er derfor fyldt med D-vitamin.Selvplukkede svampe har fået meget mere lys end for eksempel dyrkede champignoner og er derfor fyldt med D-vitamin.

Selvplukkede svampe er fyldt med D-vitamin

 

Svampe, du selv har plukket, er fyldt med D-vitaminer, der styrker dine muskler og beskytter mod bl.a. knogleskørhed og slidgigt.

Forskning igennem de sidste år har vist at den sædvanlige dyrkningsmetode, hvor man lader champignoner gro i nærmest totalt mørke, faktisk fratager dem vigtige vitaminer.

For champignoner og andre svampe er lige som mennesker i stand til at danne D-vitamin fra solens stråler.

D-vitamin er afgørende for både knogler og muskelstyrke og sikrer tilstrækkelig knogletæthed, reducerer risikoen for brud, bløde knogler, slidgigt og knogleskørhed. Vitaminet spiller også en rolle for immunsystemets evne til at bekæmpe infektioner som influenza og reducerer risikoen for mange almindelige sygdomme, herunder cancer, hjertekar sygdomme, depression og diabetes.

Allerede for omkring fem år siden opdagede finske forskere at skovsvampe havde et meget højere indhold af D-vitamin end dyrkede champignoner. Og sidste år præsenterede danske forskere fra Århus Universitet at kunstigt UV-lys kunne booste champignoners indhold af D-vitamin.

Få minutters UV-lys

Forskerne testede indholdet af champignoner dyrket på Egehøj Champignon A/S på Fyn, som er Skandinaviens største producent af champignoner.

Forsøget viste at kun et par minutters UV-lys lige efter at champignonerne var blev plukket medførte et kæmpeboost af D-vitamin-indholdet.

Lederen af forsøget Hanne L. Kristensen og hendes forskerkolleger formåede at få D.vitamin-indholdet op på hele 164 mikrogram pr. 100 gram champignon. Til sammenligning er D-vitamin indholdet i laks kun omkring 30 mikrogram. Normalt anbefaler man at spise laks og andre fisk i vintermånederne for at kompensere for den manglende sol.

Men måske vil man snart kunne købe UV-bestrålede champignoner i supermarkederne.

Lige så effektivt som kosttilskud

I hvert fald har en ny amerikansk undersøgelse fra universitet i Boston vist at champignon kan være et lige så effektivt som kosttilskud med D-vitamin.  

Forskere fra Boston University School of Medicine (BUSM) opdelte 30 raske voksne i tre grupper, der enten fik kosttilskud med D2-vitamin, D3-vitamin eller champignonpulver indeholdende D2-vitamin en gang om dagen i 12 uger henover vinteren.

Ved forsøgets start var deltagernes indhold af serum 25-hydroxyvitamin D, som man måler for at bestemme en persons D-vitamin-status, stort set det samme.

Efter syv uger, hvor deres D-vitamin indhold gradvist steg, stoppede stigningen og forblev det samme indtil forsøgets slutning fem uger senere.

Efter de 12 uger var der ingen signifikant forskelle på indholdet af D-vitamin mellem de tre grupper, hvilket fortæller at champignonpulveret var lige så effektivt som kosttilskuddene.

"Disse resultater bekræfter andre undersøgelser, der har vist, at indtagelse af vitamin D2 fra beriget appelsinjuice kunne øge den samlede cirkulerende 25-hydroxyvitamin D-koncentrationer i mindst 3 måneder og op til 6 år," siger Dr. Michael F. Holick, der er undersøgelsens hovedforfatter.

I en anden undersøgelse har forskerne påvist, at champignonernes  produktion af D-vitamin er magen til, hvad der sker i huden efter solbadning. De påviste også, at svampe ikke kun producerer vitamin D2, men også kan producere vitamin D3 og vitamin D4.

Så der er al mulig grund til at komme ud i skoven og plukke svampe når sæsonen starter omkring august-september måned.