Søg på Klog Kost

Høje doser D-vitamin redder gamle fra knoglebrud

Skal antallet af gamle i rullestol reduceres, synes et højere indtag af D-vitamin at være en både billig og effektiv løsning.Højere doser af D-vitamin er tilsyneladende vigtigt for at kunne reducere risikoen for at brække ben og arme hos gamle.

Det viser en større analyse af 11 kliniske forsøg med tilsammen mere end 31.000 gamle, som får Dr. Bess Dawson-Hughes til at mene at højere doser af D-vitamin, kan være den bedste metode til at recudere knoglefrakturer hos pensionister.

På baggrund af de 11 forsøg, delte Dawson-Hughes deltagerne op i fire grupper baseret på deres daglige indtag af D-vitamin

I den gruppe, der indtog mest D-vitamin, var der en reduktion i risikoen for hoftebrud på 30 procent og en 14 procents reduceret risiko for brud på andre knogler sammenlignet med kontrolgrupper.

Dawson-Hughes og kolleger analyserede hver enkelt deltagers D-vitamin inden for og uafhængigt af forsøgsprotokollen, kontrollerede om der var sammenhæng med alder, niveauet af D-vitamin i blodet ved forsøgenes start, om de tog ekstra calciumtilskud, og om personen levede med eller under lægebehandling.

- Evaluering af de enkelte data er afgørende for meta-analyse, siger Dr. Heike Bischoff-Ferrari, hovedforfatter til en artikel om analysen i det ansete The New England Journal of Medicine.

- Vores resultater er et overbevisende bidrag til de eksisterende data om D-vitamin og risikoen for knoglebrud hos mænd og kvinder i alderen 65 og ældre, hvis sårbarhed over for knoglenedbrydning og knogleskørhed gør dem mere udsatte for knoglebrud som følge af tyndere knogler.

Kostbare hofteskader og benbrud

- D-vitamin er et effektiv middel til at reducere de kostbare skader, som rammer tusindvis af ældre hvert år, siger Dawson-Hughes, som også er professor ved Tufts University School of Medicine.

- Den gennemsnitlige genoptræning er lang og smertefuld og påvirker livskvaliteten meget alvorligt. Efter et brud kan ældre patienter kun genvinde delvis mobilitet, hvilket resulterer i et tab af uafhængighed, der er personligt demoraliserende, og som kan resultere i endnu mere stress hos familie og sundhedspersonale.

 

Dawson-Hughes pointerer, at ældre voksne, medmindre de udsættes for sollys året rundt, kræver tilskud for at opfylde deres D-vitamin behov.

Typisk indtager voksne 4 mikrogram per dag fra fødevarer kilder såsom tun eller laks eller berigede mælk. I gennemsnit indeholder multivitaminer 10 mikrogram. Da det er sjældent at man bliver forgiftet af for meget D-vitamin, lyder de amerikanske råd på et maksimalt indtag på 100 mikrogram per dag.

Dawson-Hughes siger, at resultaterne af den igangværende undersøgelse ville blive styrket, hvis der blev lavet store interventionsforsøg, der kunne undersøge virkningen af D-vitamin i forhold til  risikoen for knoglebrud.