Søg på Klog Kost

Du kan leve mange år ekstra - uden sygdomme - hvis du følger forskernes råd.Du kan leve mange år ekstra - uden sygdomme - hvis du følger anbefalingerne fra de videnskabelige undersøgelser.

8 madråd til at leve mange år længere

Vil du gerne leve længere end gennemsnitsdanskeren er du nødt til at spise sundt, selv om det ikke er en garanti.

 

Den danske gennemsnits levetid er ganske vist øget i de sidste årtier, men vi dør stadig tidligere end lande, vi normalt sammenligner os med.

Gennemsnits middellevetiden for kvinder i Danmark er 82,7 år, mens den for mænd er 78,5 år. Det er det antal år en nyfødt kan forvente at leve. I løbet af de sidste ti år er den gennemsnitlige middellevetid steget med omkring tre år, men det siger desværre ikke noget om hvor længe du kan forvente at leve.

Til gengæld viser en lang række undersøgelser hvad du kan gøre for at forbedre statistikken og din egne chance for at leve længere.

1. Spis fuldkorn

En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse med deltagelse af over 120.000 indbyggere i Danmark, Norge og Sverige viser, at det bedste madråd for at leve længere er at spise fuldkorn.

Helt konkret havde den fjerdedel af kvinderne, som spiste flest fuldkornsprodukter, 32 pct. lavere risiko for at dø tidligt end den fjerdedel, som spiste mindst fuldkorn. Det tilsvarende tal for mændene var 25 pct., viser undersøgelsen, der netop er offentliggjort i British Journal of Nutrition.

2. Spis chili

Chili-Klaus har udsigt til et længere liv end de fleste, hvis han fortsætter med at spise chilier og andet stærk mad.

En ny undersøgelse tyder på, at hvis du regelmæssigt spiser krydret mad, så nedsætter du risikoen for at dø af såvel kræft som hjertekarsygdom

Den kinesiske undersøgelse fra Akademiet for medicinske videnskaber er baseret på næsten en halv million kinesere, der er blevet fulgt i gennemsnitligt 7,5 år efter at de mellem 2004 og 2008 to gange udfyldte spørgskemaer om deres madvaner.

I alt 20.224 dødsfald blev registreret under opfølgningsperioden o her konstaterede forskerne, at deltagere, der spiste krydret mad 3-7 dage om ugen var 14 procent mindre tilbøjelige til at være døde end deltagere, der spiste krydret mad mindre end en gang om ugen.

Og selv deltagere, der kun spiste krydret mad én eller to gange om ugen havde en 10 procent reduceret risiko for at dø sammenlignet med deltagere, der spiste krydrede fødevarer mindre end en gang om ugen.

Tags: dødelighed