Skip to main content
logo for klog kost

Sådan kan hvidløg styrke immunforsvaret

{module Google Artikel Billedtop}
 
{module 190}

Hvidløg indeholder et stof, som er særdeles effektivt i mødet med selv hårdføre bakteriestammer. 

Aggressive multiresistente infektioner udgør et stigende sundhedsproblem verden over. Bakteriernes resistensudvikling er foruroligende hurtig og kalder på nye lægemidler, der kan tage kampen op:

"Vi ved, der findes en potent kemisk forbindelse i hvidløgsplanten, som afvæbner resistente bakterier ved at lamme deres kommunikationssystem. Min ph.d.-afhandling viser, at hvidløgsstoffet ajoene specifikt forhindrer bakterierne i at udskille giftstoffet rhamnolipid, som ødelægger de hvide blodlegemer i kroppen. De hvide blodlegemer er svære at undvære, fordi de er en effektiv del af immunforsvaret og både forebygger infektioner og dræber bakterier," fortæller Tim Holm Jakobsen, ph.d.-studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

En sej hinde af biofilm

Når bakterier klumper sig sammen i såkaldte biofilm – hvor de omgiver sig med en sej hinde af organiske materialer – bliver de modstandsdygtige over for antibiotika. Forskerne har i særlig grad haft kig på bakterien Pseudomonas aeruginosa, som blandt andet giver infektioner i patienter med kroniske bensår og i lungerne hos patienter med cystisk fibrose.

"Ajoene understøtter og forbedrer behandlingen med traditionel antibiotika. Det kan vi tydeligt se på biofilm dyrket i laboratoriet og i forsøg med mus. Når vi tilsætter antibiotika til biofilm har det meget lille effekt. Ajoene alene har heller ikke nævneværdig effekt. Det er, når man kombinerer de to, der sker noget," forklarer Tim Holm Jakobsen.

{module 120}

Kombinationsbehandlingen med ajoene og antibiotika dræber mere end 90 procent af den normalt genstridige biofilm.

Rent teknisk blokerer ajoene for et kommunikationssystem kaldet Quorum Sensing i bakterierne, som blandt andet benyttes ved infektionsdannelse.

Kemikere overgår naturen

En lang række naturstoffer har haft stor betydning som lægemidler – eksempelvis taxol fra takstræer til behandling af brystkræft og artemisinin fra kinesisk bynke til behandling af malaria. Men for at forbedre naturens udgangspunkt – og for at sikre en bæredygtig lægemiddelproduktion – udvikler forskere videre på naturens råstoffer ved hjælp af syntesekemi:

"Mængden af ajoene i hvidløg er så lille, at der skal omkring 50 daglige løg til at opnå en ønsket effekt. Det er derfor nødvendigt at bygge videre på naturens udgangspunkt," siger Tim Holm Jakobsen, som håber at lægemiddelindustrien vil kaste sig over produktionen af naturstoffet, som forskergruppen i dag har patent på:

"Der er mange penge i lægemidler til behandling af kroniske sygdomme som for eksempel diabetes. Men hvis vi skal vinde bakteriekapløbet, skal der også nye antibiotika på banen. Naturen er et godt udgangspunkt for lægemiddeludvikling – 2/3 af alle nye lægemidler er baseret på naturstoffer," slutter Tim Holm Jakobsen.