Søg på Klog Kost

Et glas vin nogle gange om ugen kan tilsyneladende sikre dig et længere liv end helt at holde dig fra de våde varer.

Afholdsfolk dør tidligere end moderat drikkende

 

Afholdsfolk dør tidligere i forhold til folk, der drikker moderat - op til et glas øl eller vin om dagen.

Dødsrisikoen er helt op til 17 procent højere for mennesker, der siger, at de ikke drikker fordi de ikke kan lide smagen.

Det viser en ny undersøgelse fra University of Colorado, der har undersøgt, hvorfor mennesker, der afholder sig helt fra alkohol har en højere dødsrisiko end personer, der drikker moderat (højst en genstand om dagen). Og efter at have opdelt afholdsmændene i kategorier fandt forskerne nogle interessante data.

Amerikanernes undersøgelse er lavet efter at andre undersøgelser i de sidste år har hævdet, at mindre mængder alkohol har en beskyttende virkning og reducerer dødeligheden.

I den ny undersøgelse offentliggjort i Population Research and Policy Review analyserede Colorado-forskerne data fra en National Health Interview Survey fra 1988, hvor over 41.000 mennesker i USA deltog.

"Blandt ikke-drikkende har folk alle mulige grunde til ikke at drikke. Vi ønskede at udspecificere årsagerne, fordi man ikke bare kan antage, at ikke-drikkende er en samlet gruppe," siger professor Richard Rogers.

Efter indsamling af oplysninger om drikkevaner fra den gamle undersøgelse og efter at have undersøgt hvor mange af deltagerne, der var døde i 2006, kunne forskerne opdele ikke-drikkerne i tre hovedgrupper.

  1. Afholdsmænd - personer, der havde drukket færre end 12 genstande i deres liv
  2. Lejlighedsdrikkere - personer, der drak færre end 12 genstande om året
  3. Tidligere drikkende - personer, der plejede at drikke mere end 12 genstande om året.

For meget druk øger også risikoen

Inden for hver gruppe kunne forskerne også dele folk op i interessante undergrupper. Eksempelvis var den mest almindelige årsag til ikke at drikke i gruppe 1 at personerne ikke kunne lide smagen. Denne særlige undergruppe havde en 17 procent højere risiko for død sammenlignet med moderat drikkende.

Ifølge undersøgelsen havde de sjældent drikkende i gruppe 2 kun en lidt højere dødelighedrisiko end moderat drikkende, men de tidligere drikkende i gruppe 3 havde den højeste risiko blandt alle afholdsgrupperne med en overdødelighed på 38 procent.

Forskerne tror, at det skyldes, at mange "tidligere drikkende" tidligere har været alkoholikere eller har haft alkoholproblemer.

Forskerne undersøgte også dødsrisikoen for personer, der drak mere end en genstan om dagen.

Personer, der drikker 1-2 genstande om dagen havde en 9 procent højere dødelighed
Personer, der drikker 3-4 genstande om dagen havde en 49 procent højere dødelighed
Personer, der drikker mere end 3 genstande om dagen havde en 58 procent højere risiko.

Trods bekræftelsen af at nogle undergrupper af afholdsfolk har en højere dødelighed end moderat drikkende, betyder det ikke nødvendigvis, at disse folks dødelighed ville falde, hvis de begyndte at drikke, mener Rogers. For eksempel kan alkoholikere øge deres dødsrisiko yderligere ved at begynde at drikke igen.

"Desuden viser det sig at mennesker, der ikke drikker overhovedet i gennemsnit tilhører en lavere socioøkonomisk gruppe end moderat drikkende, hvilket kunne være en af de underliggende årsager til forskelle i dødeligheden," siger Rogers.

"Jeg tror, at tanken om, at alkohol kan være gavnligt er en smule overvurderet. Der kan være andre faktorer bag den lavere dødelighed for moderat drikkende. Det er ikke kun det at drikke alkohol..."