Skip to main content
logo for klog kost
Skål skat. Det er ikke kun rødvin, der er sundt i moderate mængder. Alkohol viser sig i sig selv at beskytte mod hjertekar-problemer - i hvert fald efter de første 24 timer.

Alkohol sundt efter 24 timer

Alkohols skader på helbredet aftager efter 24 timer og beskytter derefter hjertet - hvis du drikker moderat.

{snippet start}

Det viser en ny undersøgelse fra Harvard T.H. Chan School of Public Health i Boston, MA, der kan forklare hvorfor tidligere studier har vist modsatrettede resultater.

Selv om alle undersøgelser viser at alkohol i store mængder er skadeligt for helbredet, har resultaterne for moderate mængder alkohol været mere delte.

Mens tidligere undersøgelser har undersøgt de langsigtede kardiovaskulære risici forbundet med moderat og stort alkoholindtag, koncentrerer den nye undersøgelse sig om de umiddelbare virkninger af alkoholforbrug.

"Vores undersøgelse er den første til at syntetisere alle tilgængelige oplysninger for at få ny viden om den akutte risiko for hjerteanfald og slagtilfælde i timerne efter at have drukket og risikoen i den følgende uge for forskellige mængder af alkohol-indtag," siger hovedforfatter Elizabeth Mostofsky, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Circulation.

Undersøgelsen er baseret på en systematisk gennemgang og meta-analyse af 23 studier, der omfattede næsten 30.000 deltagere.

Efter at have udregnet deltagernes alkoholindtag​​ gennemgik forskerne forekomsten af ​​hjerteanfald og slagtilfælde i timerne og dagene efter alkoholforbrug.

Holdet konstaterede, at risikoen for hjerteanfald og slagtilfælde steg umiddelbart efter en enkelt genstand; pulsen stiger inden for 1-3 timer efter, blodtrykket øges og blodplader bliver træge, fortæller Mostofsky.

Storforbrugere viste sig at have både en kort- og langvarig risiko for hjerteanfald og slagtilfælde. Risikoen for deltagere, der drak seks til ni drinks på en dag var næsten dobbelt så stor, mens risikoen for deltagere, der drak 19-30 genstande på en uge var seks gange højere i forhold til at blive ramt af et hjerteanfald og slagtilfælde.

Men selv om deltagere, der drak moderat, svarende til maks. seks genstande om ugen, viste sig at have en umiddelbar øget risiko for hjerteanfald og slagtilfælde, så aftog denne forøgede risiko inden 24 timer.

{snippet pagead}

Forskerne forklarer, at moderat indtagelse af alkohol forbedrer blodgennemstrømningen og blodkarrenes funktion og reducerer koagulation efter 24 timer, hvilket sænker risikoen for hjerteanfald og slagtilfælde.

"Der synes at være en kortvarig højere risiko for hjerteanfald og slagtilfælde i timerne efter indtagelse af alkohol, men efter en dag synes kun kraftig alkoholindtagelse, at medføre en højere risiko for hjertekarsygdom," siger Mostofsky.

"Drikker man regelmæssigt små mængder alkohol øger på sigt både indholdet af HDL-kolesterol (det gode kolesterol) og mindsker tendensen til at danne blodpropper."

{module also alkohol}