Skip to main content
logo for klog kost
Et enkelt glas om dagen holder hjertesvigtet væk.

Bedre at drikke moderat end at droppe alkohol

Et dagligt glas vin, øl eller snaps reducerer markant risikoen for at udvikle hjertesvigt.

{snippet start}

Risikoen er markant reduceret i forhold til afholdsfolk eller folk der kun drikker en genstand om ugen. Og risikoen for folk, der ikke drikker, er faktisk næsten lige så høj, som for personer, der drikker mere end de anbefalede 14 genstande om ugen.

Det viser en ny stor undersøgelse af næsten 15.000 mænd og kvinder, der i 1987 blev rekrutteret til Atherosclerosis Risk in Communities Study og fulgt i de næste 25 år indtil 2011. Gennem hele undersøgelsesperioden har deltagerne hvert tredje år oplyst om deres alkoholforbrug, kostvaner og øvrige livsstil.

Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere kan pumpe blod rundt i kroppen lige så godt som hos raske. Den mest almindelige årsag er, at hjertemusklen er blevet beskadiget, for eksempel af et hjerteanfald. Højt blodtryk, sygdom i hjertemusklen (kardiomyopati), hjerteklap problemer, en uregelmæssig hjerterytme (arytmi), virusinfektioner, store mængder alkohol, stoffer og bivirkninger fra strålebehandling for kræft kan alle være årsag til hjertesvigt.

Men ifølge den nye undersøgelse offentliggjort i European Heart Journal kan et moderat alkoholforbrug på op til syv genstande om ugen hos midaldrende reducere risikoen med 20 procent for mænd i forhold til folk, der ikke drikker overhovedet, mens kvinder har en mere beskeden 16 procents reduceret risiko.

I løbet af de 25 års opfølgningsperiode udviklede 1271 mænd og 1237 kvinder hjertesvigt. Den laveste risiko for hjertesvigt forekom blandt de deltagere, der maximalt drak syv genstande om ugen, mens den højeste risiko forekom blandt folk, der var holdt op med at drikke.

Afholdsfolk ikke bedre stillet

Personer, der tidligere havde drukket, men var holdt op, havde en ca. 18 procent øget risiko sammenlignet med afholdsfolk. Interessant nok var risikoen for hjertesvigt for personer, der drikker mere end 14 genstande om ugen ikke signifikant forskellig i forhold til risikoen for afholdsfolk.

Det vil sige at det - i forhold til risikoen for hjertesvigt - er ligegyldigt om man drikker mere end 14 genstande ugentligt eller næsten aldrig har drukket. Nøjes man med at drikke syv genstande ugentligt forbedres risikoen til gengæld.

"Disse resultater tyder på, at alkohol med måde ikke øger risikoen for hjertesvigt og endda kan beskytte mod tilstanden. De personer, der var klassificeret som ex-drikkere ved starten af undersøgelsen, havde en højere risiko for at udvikle hjertesvigt og død uanset årsag sammenlignet med afholdsfolk, men ellers var der ikke nogen mængder alkohol, der forøgede risikoen i forhold til total afholdenhed," fortæller Dr. Scott Solomon, professor i medicin ved Harvard Medical School.

Ex-drikkerne højere risiko for hjertesvigt kan skyldes, at de netop stoppede fordi de allerede havde udviklet helbredsproblemer, som gjorde dem mere tilbøjelige til at udvikle hjertesvigt.

Den beskyttende effekt af moderat drikkeri var mere marginal hos kvinder end hos mænd, og forfatterne mener, at dette kan skyldes, at kvinder metaboliserer alkohol på en anden måde end mænd, og at dette kan påvirke dem forskelligt.

"Det er vigtigt at huske på, at vores undersøgelse kun viser, at der er en sammenhæng mellem at drikke moderate mængder af alkohol og en lavere risiko for hjertesvigt, men det betyder ikke nødvendigvis, at moderat alkoholforbrug er årsagen til den lavere risiko, selv om vi så vidt muligt har taget højde for en række andre livsstilsfaktorer, der kan påvirke en persons risiko," konkluderer professor Solomon.