Søg på Klog Kost

Metastaser

Metastase er spredning af kræft fra dettes primære sted til andre steder i kroppen (f.eks. hjerne eller lever).

Metastaser spredes ofte gennem lymfesystemet, men først og fremmest via blodet, når kræftceller løsrives fra den primære kræftknude, og via lymferne eller blodet føres rundt i kroppen, hvor de løsrevne kræftceller derefter etablerer en base i hidtil sundt væv.