Søg på Klog Kost

Frie radikaler

Frie radikaler er ustabile molekyler, der forsøger at blive stabile ved enten at stjæle fra eller afgive elektroner til andre stoffer. I den yderste skal af molekylet danser elektronerne to og to. Hvis et elektron mangler en partner forsøger den at finde en et andet sted.

De stoffer der mister en elektron går så enten selv til grunde eller bliver selv en fri radikal, da de nu mangler et elektron.

Denne kædereaktion, der dermed skabes i kroppen forbindes med bl.a. kræft, hjertekar-sygdomme og diabetes 2.

Antioxidanter er vigtige fordi de kan uskadeliggøre de de frie radikaler ved enten at indfange dem eller de uparrede elektroner.