Søg på Klog Kost

Phytonæringsstoffer

Phytonæringstoffer er en betegnelse for de stoffer, der er ansvarlige for planters farver og øvrige sanseindtryk og ikke almindeligvis er opført på næringsindholdslister. Forskere mener at der findes 10.000 forskellige stoffer, som kan have indflydelse på bl.a. kræft, hjerteanfald og metabolsk syndrom. På grund af forædling af mange planter frygter forskere at mange af disse stoffer i de sidste årtier er forsvundet fra planterne og at de derfor ikke længere på samme måde som tidligere beskytter mod for eksempel diabetes.